Bestyrelsesmøde 17 november 2022

BESTYRELSESMØDE REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE TORSDAG DEN 17. NOVEMBER 2022 Fremmødte: Jens Kruse, Henrik Nielsen Mertz, Tue Bech, William Husted, Anette Matteson, Rikke Jønsson og Michael Sundgaard-Liv. Afbud:  Jeppe Sandegaard Olsen og Morten Jensen. 1) Ingen...