Bestyrelsesmøde 20 december 2022

BESTYRELSESMØDE REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 20. DECEMBER 2022 Fremmødte: Jens Kruse, Henrik Nielsen Mertz, Tue Bech, William Husted, Anette Matteson, Rikke Jønsson  Afbud: Jeppe Sandegaard Olsen, Morten Jensen og Michael Sundgaard-Liv . 1) Ingen...