Bestyrelsesmøde 11 april 2023

BESTYRELSESMØDE REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 11 april 2023 Fremmødte: Jens Kruse, Henrik Nielsen Mertz, Anette Matteson, Michael Sundgaard-Liu, Mads Steensen, Rikke Saxil Jønsson  Afbud: Jeppe Sandegaard Olsen, Tue Bech, William Husted   1) Michael er...

Så tændes der for vandet…

… og vi kan godt bruge et par ekstra hænder til montering af vandmålere i haverne. Vi mødes på søndag, d. 16 april, kl. 8 ved fælleshuset. Der er mange målere der skal monteres, så vi håber der er nogen af jer der er friske på at give en hånd med, til glæde for...

Referat Generalforsamling 2023

HAVEFORENINGEN SOLVANG Ordinær Generalforsamling 2023 onsdag den 29. marts 2023   Referent: William Der var mødt 41 stemmeberettigede medlemmer op 1. Valg af dirigent. Keld Kofod valgt. 2. Valg af stemmetællere. Finn have 21 og Michael have 71. ...