BESTYRELSESMØDE

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDET TIRSDAG DEN 27.07.2021

Deltagere: John, Henrik, Bente, Morten, Tue, Jens, Andreas

Afbud: Lene

Referent: Bente

 

Den nye bestyrelse består nu af følgende medlemmer :

Formand: John / have 51

Næstformand: Henrik / have 132

Kasserer: Andreas / have 164

Bestyrelsesmedlem: Bente / have 85

Bestyrelsesmedlem: Morten/ have 119

 1. suppleant: Tue/ have 98
 2. suppleant: Jens / have 77

 

 1. Ønske om større grillplads/fliser på fællesarealet.

John bestiller fliser og efterfølgende aftales hvornår de skal lægges.

 1. En havelejer har sendt et ønske om at opsætte en vejbod.

John tager kontakt og evt. en vejbod kan opsættes indenfor havelejerens egen hæk.

 1. De nuværende ”opslagstavler” skal forbedres og repareres.

Indkøb af ny infotavle ønskes som havelejere kan bruge.

 1. Referat fra generalforsamlingen er sendt til Tue som lægger det på hjemmesiden.
 2. Hvor finder bestyrelsen navne på de nuværende havelejere – skal undersøges.
 3. Tue og Andreas tager kontakt til den tidligere kasserer for at høre status på det manglende regnskab.
 4. Skal der oprettes en SMS gruppe eller lign. ved ”akut” opgaver f.eks. ved strømsvigt.
 5. Toiletterne:

Have nr. 128 vil være behjælpelig med at male/pudse væggene / John tager kontakt.

Yderdøren til toiletterne bør udskiftes – Henrik tager mål

Skal der være nøgle til toiletterne ? og skal samme nøgle også kunne bruges til lågen ud til cykelstien /  nuværende lås fungerer ikke / John tager kontakt til Brendes.

 1. Evt.

Timeren vedr. strøm / er nu sat ud af funktion.

Henrik køber værktøj som der mangler på værkstedet

Jens har talt med forsikr. Bornholms Brand vedr. hjertestarter / ingen afklaring her og nu.

NÆSTE MØDE TIRSDAG DEN 24.08.21 KL. 19.00

Evt. afbud sendes til John

Nyheder

Bestyrelsesmøde 5 maj 2022

BESTYRELSESMØDE REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE TORSDAG DEN 5. MAJ 2022Fremmødte: Jens Kruse, Henrik Nielsen Mertz, Tue Bech, Morten Jensen, William Husted, Anette Matteson, Michael Sundgaard-Liv og Jeppe Sandegaard Olsen. Afbud: Rikke Jønsson   Havevandring. Før...

Vandåbningshygge 🙂

  I anledning af, at vandet er åbnet, og vi kan komme igang i haverne igen, afholder vi et lille arrangement, hvor unge som gamle kan udveksle erfaringer og få en pølse med tilbehør samt lidt godt til ganen. Det vil også være muligt at lave plantebyt, for dem der...

Så kommer der vand! Lørdag d. 23/4-2022

Så kommer der vand! Lørdag d. 23/4-2022

Vandåbning 2022 Vandet åbnes i morgen lørdag d. 23 april.Derfor skal vi bruge nogle frivillige i haveforeningen til lidt arbejde dette er ikke fysisk hårdt så alle kan være med. Meld jer til på Facebook eller mød op ved fælleshuset kl 7.30 med godt humør. Venlig...