Ekstraordinært Bestyrelsesmøde 2021

EKSTRAORDINÆRT BESTYRELSESMØDE REFERAT FRA DET EKSTRAORDINÆRE BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 14. SEPTEMBER 2021   Deltagere: John, Henrik, Andreas, Bente, Morten, Jens, Tue Referent: Bente   Mødet blev afholdt som ekstraordinært pga. at regnskabet var...

Bestyrelsesmøde august 2021

BESTYRELSESMØDE REFERAT FRA BESTYRELSESMØDET TIRSDAG DEN 24.08.2021 Deltagere : John, Henrik, Bente, Morten, Tue, Jens Afbud: Andreas Referant: Bente   Henrik og Morten er i gang med istandsættelse af halvtaget/ Pergula ved foreningshuset. Der ønskes indkøb af...

Bestyrelsesmøde juli 2021

BESTYRELSESMØDE REFERAT FRA BESTYRELSESMØDET TIRSDAG DEN 27.07.2021 Deltagere: John, Henrik, Bente, Morten, Tue, Jens, Andreas Afbud: Lene Referent: Bente   Den nye bestyrelse består nu af følgende medlemmer : Formand: John / have 51 Næstformand: Henrik / have...

Generalforsamling 2021

Generalforsamling 2021 Haveforeningen Solvang Generalforsamling mandag den 19. juli 2021 REFERAT:  referant Bente J. Jens Ole Maegaard blev valg som dirigent 3 stemmetællere blev valgt / en person pr. bord Beretning fra formand / John blev fremført – og det blev nævnt...

Dato for Generalforsamling 2021

Generalforsamling 2021 HF Solvang Rønnes Generalforsamling 2021 afholdes 19 juli kl. 19.00 på Rønne Bibliotek. Forslag og spørgsmål til ændringer, der ønskes taget op til debat på generalforsamlingen. Kan enten sendes pr. brev, smides i brevsprækken i foreningshuset...

Bestyrelsesmøde 5. marts 2020

Referat Bestyrelsesmøde HF Solvang 050320 Til stede: Bente, John, Lene, Tom og Stina Besøg af Tue Bech Tue Bech er på besøg. Ang.  håndtering af haveforeningens hjemmeside. Vi skal lave en ny hjemmeside i et system, der er let at håndtere. Tue vil gerne hjælpe os...