Generalforsamling 2018

1. marts 2018
   Valg af dirigent samt stemmetællere:
    Dirigent: Jens Ole Maegård. Stemmetællere: Erling, Per   Generalforsamlingen er indkaldt korrekt. Dagsorden godkendt    

 • Formandens beretning.

    Formanden kom i sin beretning ind på flg. Pkt.:  

 • Der har i årets løb pga. frost været en del skader på vandmålere, hvilket har medført en ekstra udgift for haveforeningen.
 • Indkrævning af årets haveleje, har været mere omstænding end tidligere. Det har derfor været nødvendigt, dels at opkræve flere rykkergebyrer, samt at opsige enkelte lejere.
 • Der er pt. Kun en enkelt ledig have.
 • Der har været ekstra stor efterspørgsel på hæk planter dette år, hvilket også fremgår af regnskabet, som en noget større udgiftspost end tidligere år.
 • Formanden opfordrer til at begrænse rotters levevilkår i haverne.
 • Toiletterne er i året løb blevet opgraderet med elektriske håndtørrer.
 • Formanden gjorde opmærksom på, at det ikke er tilladt, at vaske bil i have foreningen.
 • I årets løb har der været misbrug af el, Der er i disse tilfælde blevet opkrævet et ekstra gebyr hos de implicerede have lejere.
 • Der har desværre været indbrud i flere haver. Indbruddene er meldt til politiet. Der har desværre ikke umiddelbart været brugbare billeder fra kameraet ved indkørslen til have foreningen. Dog betragtes kameraet som en god præventiv foranstaltning.
 • Have lejerne opfordredes til, at huske at oplyse ændring af adresse mm. til foreningens bestyrelse.

  I forbindelse med formandens beretning, fremkom flg. Spørgsmål og kommentarer:  

 • Ønske om opkrævning via e-mail.
 • Opsætte brændeovn i haverne.
 • Kunne det være en mulighed at begrænse antallet af haner i forbindelse med hønsehold. …..opfordring til bestyrelsen om at tage problematikken op.
 • Vedr. indbrud. Lågen til cykelstien står ofte åben. Opfordrer til at denne holdes låst, og snore systemet genetableres.

   

 • Kassererens beretning.

    Kort gennemgang af nøgletal.   Regnskab godkendt    

 • Indkomne forslag.

   

 • Prisstigning på vand. Nuværende pris 15 kr. Kostpris 17 kr. Forslag om pris stigning til 20 kr.

Forslag vedtaget.  

 • Nøgler til lågen koster 25. Kostpris (depositum) er større. Forslag om stigning til 50 kr.

Forslag vedtaget.  

 • Installation af kamera ved indgang til cykelstien.

Forslag vedtaget.  

 • Nogle haveejere har fået lov til, at anlægge parkeringsplads til anhængere mm. Der blev i den forbindelse stemt om, hvorvidt dette fremadrettet skal være muligt, at anlægge parkeringsplads i de enkelte haver.

  Afstemning: For 11 imod 26.  

 • Må de der allerede har etableret parkeringsmulighed, fortsætte indtil fraflytning af haven?

Forslag vedtaget. Bestyrelsen registrerer de haver der allerede har etableret parkeringsmulighed.  

 • Der ønskes en ændring af paragraf 3. Vedr. Indbetalingsmetode. Ændringen består i, at det skal være op til bestyrelsen, at beslutte såvel betalingsmetode / opkrævning i forhold til have leje mm.

Forslag vedtaget. Bestyrelsen udarbejder vedtægtsændringen til næste generalforsamling..  

 • Forslag om ensretning af vejene i haveforeningen jf. Skitse.

Forslag vedr. Ensretning. Bestyrelsen foreslår, at der kun ensrettes på den vestlige del af rundgangen. Bestyrelsens forslag vedtaget..  

 • Cykler parkeres i haverne, og ikke på vejene. Jern stativerne bør endvidere fjernes.  

Forslaget vedtages ikke.    

 • Valg af bestyrelse.

   

 1. Formand. Etly ønsker ikke genvalg. John Buus vælges.
 2. Kasserer. John Buus afgår. Jens Harvest vælges.
 3. Best. Medl. For 2 år.  Jørgen Brandt vælges.
 4. Best. Medl. For 2 år. Tobias Mortensen vælges.
 5. Best. Medl. For 1 år. Christina Lund Poulsen vælges.
 6. 1. Suppleant. Heidi Jespersen vælges
 7. 2. Suppleant . Bente Johansen vælges.
 8. Revisor Erling Andersen genvælges.
 9. Revisorsuppleant Keld Johansen vælges.

   

 • Evt.

   

   • Sp. Er der regler for brug af kemiske bekæmpelses midler?

Da haven ligger på offentligt areal, må der ikke anvendes kemi.  

   • Sp. Hvem overtager vedligeholdelsen af vejene?

Det må være op til den nye bestyrelse at varetage denne opgave. Der opfordres til at haveejerne vedligeholder vejene ud for haverne.  

   • Der køres generelt for stærkt. En bedre skiltning af tilladt hastighed ønskes.

Bestyrelsen tager dette op til næste møde.  

   • Bedre/mere information via hjemmesiden ønskes. F.eks. til offentliggørelse af referater, mødeindkaldelser mm.

  -referent: Jens Harvest

Der lukkes for vandet 13 november

LØRDAG DEN 13.NOVEMBER VIL VANDMÅLERNE BLIVE AFMONTERET OG DER LUKKES FOR VANDET. SAMTIDIG VIL TOILETTERNE BLIVE LUKKET FOR AT BLIVE REPARERET OG ÅBNES IGEN TIL FORÅRET.   MED VENLIG HILSEN BESTYRELSENNyheder

Bestyrelsesmøde oktober 2021

BESTYRELSESMØDE REFERAT FRA BESTYRELSESMØDET TIRSDAG DEN 11.10.2021Deltagere : John, Henrik, Andreas, Bente, Morten, Tue, Jens Referant: Bente Hækkeplanterne er bestilt og kan afhentes ved foreningshuset. Lørdag den 23.10 mellem kl. 09.00 – 12.00 / Bente og Jens vil...

Dato for Ekstraordinær Generalforsamling

Ekstraordinær Generalforsamling 2021HF Solvang Rønnes Ekstraordinære Generalforsamling 2021 afholdes 19 oktober kl. 19.00 på Rønne Bibliotek. Dagsorden: Godkendelse af regnskab for 2020. Vi glæder os til at se så mange som muligt 🙂 MVH BESTYRELSEN   Nyheder

Bestyrelsesmøde september 2021

BESTYRELSESMØDE REFERAT FRA BESTYRELSESMØDET TIRSDAG DEN 21.09.2021Deltagere : John, Henrik, Andreas, Bente, Morten, Tue, Jens Referant: Bente Bestyrelsen tog en havevandring for at tjekke om hækkene var klippet og om der var meget ukrudt i og uden for haverne – de...

Bestilling af hække planter

BESTILLING: VED BESTILLING SMIDES EN SEDDEL IND AF DØREN TIL FORENINGSHUSET MED DET ANTAL PLANTER DER SKAL BRUGES (CA.5 PLANTER PR. METER) HUSK AT OPLYSE HAVENUMMER OG NAVN VED BESTILLING. NÅR DENNE SEDDEL ER TAGET NED FRA OPSLAGSTAVLERNE KAN DER IKKE BESTILLES MERE....

Ekstraordinært Bestyrelsesmøde 2021

EKSTRAORDINÆRT BESTYRELSESMØDE REFERAT FRA DET EKSTRAORDINÆRE BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 14. SEPTEMBER 2021   Deltagere: John, Henrik, Andreas, Bente, Morten, Jens, Tue Referent: Bente   Mødet blev afholdt som ekstraordinært pga. at regnskabet var...

Bestyrelsesmøde august 2021

BESTYRELSESMØDE REFERAT FRA BESTYRELSESMØDET TIRSDAG DEN 24.08.2021Deltagere : John, Henrik, Bente, Morten, Tue, Jens Afbud: Andreas Referant: Bente   Henrik og Morten er i gang med istandsættelse af halvtaget/ Pergula ved foreningshuset. Der ønskes indkøb af...

Bestyrelsesmøde juli 2021

BESTYRELSESMØDE REFERAT FRA BESTYRELSESMØDET TIRSDAG DEN 27.07.2021Deltagere: John, Henrik, Bente, Morten, Tue, Jens, Andreas Afbud: Lene Referent: Bente   Den nye bestyrelse består nu af følgende medlemmer : Formand: John / have 51 Næstformand: Henrik / have 132...

Get In Touch or Visit The Farm Anytime

Donec rutrum congue leo eget malesuada. Donec sollicitudin molestie malesuada. Curabitur aliquet quam id dui posuere blandit. Quisque velit nisi, pre

(235) 236-3262
hello@divifarming.com