Bestyrelsemøde HF solvang 210920

Til stede. John, Lene, Bente, Tom og Stina

Afbud: Henrik

  1. Der bliver bestilt skilte med ”legende børn og bump”. Dette er konfirmeret med politiet. Det er meget nødvendigt, da folk stadig kører for stærkt. Der er kommer bump på vejene, som sikkerhedsforanstaltning.
  • Anlægget foran foreningshuset skal sættes i stand. De syriske roser skal fjernes, da P-pladsen skal udvides. Og der skal plantes ny hæk.
  • Der bliver bestilt hækplanter i denne uge (uge 39).
  • D. 26/9 er der plantebyttedag.
  • Husk at slukke for vand og lys på toiletterne efter brug!

Evt.

Det er fortsat et problem, at brugere af Campus bruger Solvangs P-pladser i løbet af dagen. En ide er at alle havelejere får et lille kort med en stregkode eller havenummer, så man kan se, at de har ret til parkere her.

Plantedag d. 26/9 11-14 er slået sammen med denne uges torsdagsmøde.

Ny møde dato: 20/10 kl. 16.30

Referent: Stina