Referat Bestyrelsesmøde HF Solvang 050320

Til stede: Bente, John, Lene, Tom og Stina

Besøg af Tue Bech

  • Tue Bech er på besøg. Ang.  håndtering af haveforeningens hjemmeside.

Vi skal lave en ny hjemmeside i et system, der er let at håndtere. Tue vil gerne hjælpe os i gang med dette.

Stina vil gerne være ”webmaster”.

Bente vil gerne fortsætte med at holde toiletterne.

  • Vi skal have sat sandkassen op igen.
  • Forslag til vedtægtsændring: Bøder skal ikke ud via brev, men pr. mail.

Referat: Stina