BESTYRELSESMØDE

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDET TIRSDAG DEN 27.07.2021

Deltagere: John, Henrik, Bente, Morten, Tue, Jens, Andreas

Afbud: Lene

Referent: Bente

 

Den nye bestyrelse består nu af følgende medlemmer :

Formand: John / have 51

Næstformand: Henrik / have 132

Kasserer: Andreas / have 164

Bestyrelsesmedlem: Bente / have 85

Bestyrelsesmedlem: Morten/ have 119

 1. suppleant: Tue/ have 98
 2. suppleant: Jens / have 77

 

 1. Ønske om større grillplads/fliser på fællesarealet.

John bestiller fliser og efterfølgende aftales hvornår de skal lægges.

 1. En havelejer har sendt et ønske om at opsætte en vejbod.

John tager kontakt og evt. en vejbod kan opsættes indenfor havelejerens egen hæk.

 1. De nuværende ”opslagstavler” skal forbedres og repareres.

Indkøb af ny infotavle ønskes som havelejere kan bruge.

 1. Referat fra generalforsamlingen er sendt til Tue som lægger det på hjemmesiden.
 2. Hvor finder bestyrelsen navne på de nuværende havelejere – skal undersøges.
 3. Tue og Andreas tager kontakt til den tidligere kasserer for at høre status på det manglende regnskab.
 4. Skal der oprettes en SMS gruppe eller lign. ved ”akut” opgaver f.eks. ved strømsvigt.
 5. Toiletterne:

Have nr. 128 vil være behjælpelig med at male/pudse væggene / John tager kontakt.

Yderdøren til toiletterne bør udskiftes – Henrik tager mål

Skal der være nøgle til toiletterne ? og skal samme nøgle også kunne bruges til lågen ud til cykelstien /  nuværende lås fungerer ikke / John tager kontakt til Brendes.

 1. Evt.

Timeren vedr. strøm / er nu sat ud af funktion.

Henrik køber værktøj som der mangler på værkstedet

Jens har talt med forsikr. Bornholms Brand vedr. hjertestarter / ingen afklaring her og nu.

NÆSTE MØDE TIRSDAG DEN 24.08.21 KL. 19.00

Evt. afbud sendes til John

Nyheder

Der lukkes for vandet 13 november

LØRDAG DEN 13.NOVEMBER VIL VANDMÅLERNE BLIVE AFMONTERET OG DER LUKKES FOR VANDET. SAMTIDIG VIL TOILETTERNE BLIVE LUKKET FOR AT BLIVE REPARERET OG ÅBNES IGEN TIL FORÅRET.   MED VENLIG HILSEN BESTYRELSENNyheder

Bestyrelsesmøde oktober 2021

BESTYRELSESMØDE REFERAT FRA BESTYRELSESMØDET TIRSDAG DEN 11.10.2021Deltagere : John, Henrik, Andreas, Bente, Morten, Tue, Jens Referant: Bente Hækkeplanterne er bestilt og kan afhentes ved foreningshuset. Lørdag den 23.10 mellem kl. 09.00 – 12.00 / Bente og Jens vil...

Dato for Ekstraordinær Generalforsamling

Ekstraordinær Generalforsamling 2021HF Solvang Rønnes Ekstraordinære Generalforsamling 2021 afholdes 19 oktober kl. 19.00 på Rønne Bibliotek. Dagsorden: Godkendelse af regnskab for 2020. Vi glæder os til at se så mange som muligt 🙂 MVH BESTYRELSEN   Nyheder