BESTYRELSESMØDE

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDET TIRSDAG DEN 21.09.2021

Deltagere : John, Henrik, Andreas, Bente, Morten, Tue, Jens

Referant: Bente

  • Bestyrelsen tog en havevandring for at tjekke om hækkene var klippet og om der var meget ukrudt i og uden for haverne – de berørte vil få en meddelelse om at få det bragt dette i orden.
  • Bestyrelsen vil fremover slå op på facebook hvornår der vil være  havevandring og hvor referatet fra bestyrelsesmøder vil ligge.
  • Ros til Morten og Henrik for malerarbejdet af foreningshuset. I den forbindelse vil der blive bestilt nye vinduer hvor det er påkrævet. Pga. råd m.m. ( vinduerne kan leveres i uge 43)
  • Tue har lavet et udkast til en lejekontrakt til brug ved skift af lejere af en have –  udkastet blev godkendt med få justeringer.
  • Nuværende regnskabssystem er ikke optimalt i brug – Tue og Andreas vil undersøge om der findes et bedre som vil dække foreningens behov.
  • Jens har undersøgt om vi kunne få en oversigt over foreningens veje og havenr. Han har kontaktet BRK og havde fået et udkast som blev godkendt med få justeringer. Oversigtskortet skal placeres ved indgangen ved Smallesund.
  • Foreningen har en udfordring vedr. Campus elever og deres parkering af biler på parkeringspladserne  – disse er for haveforeningens lejere. Der vil blive undersøgt hvilke tiltag der skal gøres i den forbindelse.

NÆSTE MØDE MANDAG DEN 11. kl. 19.00

Evt. afbud gives til John

 

Nyheder

Bestilling af hække planter

BESTILLING: VED BESTILLING SMIDES EN SEDDEL IND AF DØREN TIL FORENINGSHUSET MED DET ANTAL PLANTER DER SKAL BRUGES (CA.5 PLANTER PR. METER) HUSK AT OPLYSE HAVENUMMER OG NAVN VED BESTILLING. NÅR DENNE SEDDEL ER TAGET NED FRA OPSLAGSTAVLERNE KAN DER IKKE BESTILLES MERE....

Ekstraordinært Bestyrelsesmøde 2021

EKSTRAORDINÆRT BESTYRELSESMØDE REFERAT FRA DET EKSTRAORDINÆRE BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 14. SEPTEMBER 2021   Deltagere: John, Henrik, Andreas, Bente, Morten, Jens, Tue Referent: Bente   Mødet blev afholdt som ekstraordinært pga. at regnskabet var...