BESTYRELSESMØDE

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDET TIRSDAG DEN 11.10.2021

Deltagere : John, Henrik, Andreas, Bente, Morten, Tue, Jens

Referant: Bente

  • Hækkeplanterne er bestilt og kan afhentes ved foreningshuset. Lørdag den 23.10 mellem kl. 09.00 – 12.00 / Bente og Jens vil være til stede. Der vil være opslag om dette i skabene, Facebook og på hjemmesiden
  • Morten vil lave en liste over bestyrelsesmedlemmerne med navne, tlf. og mail-adresse. Denne vil komme i skabene og på hjemmesiden.
  • Lågen ud til cykelstien er i uorden – Morten tager kontakt til Brendes.
  • Jens og Henrik vil reparere hullerne i indkørslen fra Smallesund. Der vil være afspærret onsdag den 13.10 mellem kl. 06.00-12.00
  • Jens bestiller oversigt over foreningens veje og havenr. – skiltet vil blive sat op ved indkørslen fra Smallesund.
  • Udfordringen af parkering og Campuselever er Tue ved at undersøge en brugbar løsning.
  • Opslag vedr. ekstraordinær generalforsamling den 19.10 kl. 19 er det sat i skabene, Facebook og på hjemmesiden.

 

Nyheder

Bestyrelsesmøde november 2021

BESTYRELSESMØDE REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE LØRDAG DEN 13. NOVEMBER 2021Deltagere : John, Henrik, Bente, Morten, Tue, Jens Afbud: Andreas Referant: Bente Alle vandmålerne blev taget ned og aflæst. Toiletterne blev lukket ned for 2021 John har taget kontakt til BRK...

Der lukkes for vandet 13 november

LØRDAG DEN 13.NOVEMBER VIL VANDMÅLERNE BLIVE AFMONTERET OG DER LUKKES FOR VANDET. SAMTIDIG VIL TOILETTERNE BLIVE LUKKET FOR AT BLIVE REPARERET OG ÅBNES IGEN TIL FORÅRET.   MED VENLIG HILSEN BESTYRELSENNyheder

Dato for Ekstraordinær Generalforsamling

Ekstraordinær Generalforsamling 2021HF Solvang Rønnes Ekstraordinære Generalforsamling 2021 afholdes 19 oktober kl. 19.00 på Rønne Bibliotek. Dagsorden: Godkendelse af regnskab for 2020. Vi glæder os til at se så mange som muligt 🙂 MVH BESTYRELSEN   Nyheder