BESTYRELSESMØDE

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDET TIRSDAG DEN 11.10.2021

Deltagere : John, Henrik, Andreas, Bente, Morten, Tue, Jens

Referant: Bente

  • Hækkeplanterne er bestilt og kan afhentes ved foreningshuset. Lørdag den 23.10 mellem kl. 09.00 – 12.00 / Bente og Jens vil være til stede. Der vil være opslag om dette i skabene, Facebook og på hjemmesiden
  • Morten vil lave en liste over bestyrelsesmedlemmerne med navne, tlf. og mail-adresse. Denne vil komme i skabene og på hjemmesiden.
  • Lågen ud til cykelstien er i uorden – Morten tager kontakt til Brendes.
  • Jens og Henrik vil reparere hullerne i indkørslen fra Smallesund. Der vil være afspærret onsdag den 13.10 mellem kl. 06.00-12.00
  • Jens bestiller oversigt over foreningens veje og havenr. – skiltet vil blive sat op ved indkørslen fra Smallesund.
  • Udfordringen af parkering og Campuselever er Tue ved at undersøge en brugbar løsning.
  • Opslag vedr. ekstraordinær generalforsamling den 19.10 kl. 19 er det sat i skabene, Facebook og på hjemmesiden.

 

Nyheder

Bestyrelsesmøde september 2021

BESTYRELSESMØDE REFERAT FRA BESTYRELSESMØDET TIRSDAG DEN 21.09.2021Deltagere : John, Henrik, Andreas, Bente, Morten, Tue, Jens Referant: Bente Bestyrelsen tog en havevandring for at tjekke om hækkene var klippet og om der var meget ukrudt i og uden for haverne – de...

Bestilling af hække planter

BESTILLING: VED BESTILLING SMIDES EN SEDDEL IND AF DØREN TIL FORENINGSHUSET MED DET ANTAL PLANTER DER SKAL BRUGES (CA.5 PLANTER PR. METER) HUSK AT OPLYSE HAVENUMMER OG NAVN VED BESTILLING. NÅR DENNE SEDDEL ER TAGET NED FRA OPSLAGSTAVLERNE KAN DER IKKE BESTILLES MERE....