Generalforsamling 2021

Generalforsamling 2021 Haveforeningen Solvang Generalforsamling mandag den 19. juli 2021 REFERAT:  referant Bente J. Jens Ole Maegaard blev valg som dirigent 3 stemmetællere blev valgt / en person pr. bord Beretning fra formand / John blev fremført – og det blev nævnt...

Dato for Generalforsamling 2021

Generalforsamling 2021 HF Solvang Rønnes Generalforsamling 2021 afholdes 19 juli kl. 19.00 på Rønne Bibliotek. Forslag og spørgsmål til ændringer, der ønskes taget op til debat på generalforsamlingen. Kan enten sendes pr. brev, smides i brevsprækken i foreningshuset...

Bestyrelsesmøde 5. marts 2020

Referat Bestyrelsesmøde HF Solvang 050320 Til stede: Bente, John, Lene, Tom og Stina Besøg af Tue Bech Tue Bech er på besøg. Ang.  håndtering af haveforeningens hjemmeside. Vi skal lave en ny hjemmeside i et system, der er let at håndtere. Tue vil gerne hjælpe os...

Bestyrelsesmøde 21. september 2020

Bestyrelsemøde HF solvang 210920 Til stede. John, Lene, Bente, Tom og Stina Afbud: Henrik Der bliver bestilt skilte med ”legende børn og bump”. Dette er konfirmeret med politiet. Det er meget nødvendigt, da folk stadig kører for stærkt. Der er kommer bump på vejene,...

Generalforsamling 2020

Generalforsamling 2020 HF Solvang Generalforsamling 10/2-2020   1.     Valg af dirigent og to stemmetællere:Jens Ole er valgt som dirigent.Der er indkaldt til generalforsamlingen rettidigt.Stemmetællere: Jørn og ErlingDagsordenen bliver gennemgået. Ingen har noget at...

Generalforsamling 2019

Generalforsamling 2019   27 februar 2019   Dagsorden:   Valg af dirigent og to stemmetællere. Dirigent er Jens Rune Magaard.  Generalforsamlingen er varslet i tide. Alle anerkender generalforsamlingen som lovlig.  Stemmetællere er: revisor Erling Andersen og...

Generalforsamling 2018

Generalforsamling 2018 1. marts 2018   Valg af dirigent samt stemmetællere:    Dirigent: Jens Ole Maegård. Stemmetællere: Erling, Per   Generalforsamlingen er indkaldt korrekt. Dagsorden godkendt     Formandens beretning.     Formanden kom i sin beretning ind på flg....

Bestyrelsesmøde d. 31 oktober 2017

Bestyrelsesmøde d. 31 oktober 2017 Vandmålere tages ned søndag d. 5/11-17.(Opslag sat op i foreningen d. 1/11-17.) Der Kommer inden længe skilt op med ”ensrettet” fra indkørsel af Rundgangen nr. 56. til Græskargangen. Udbedring af vandledningerne. Der bliver arbejdet...

Bestyrelsesmøde d. 10 december 2019

Bestyrelsesmøde d. 10 december 2019 Bestyrelsesmøde HF Solvang 101219 Til stede: John, Lene, Tom, Jens, Jørn, Bente og Stina 1.    Træværket rundt om legepladsen bliver formentlig lavet inden d. 1/1 2020.       Foreningen skal leje en gravemaskine, så vi kan få gravet...

Bestyrelsesmøde d. 24 september 2019

Bestyrelsesmøde d. 24 september 2019 Bestyrelsesmøde HF Solvang 240919   Til stede: Jørn, Bente, John, Lene, Tom, Jens og Stina 1.     Lene er ny suppleant i bestyrelsen 2.     Referatet fra sidst blev godkendt sidst. 3.     Der er kommet forslag til lokalplanen...