Bestyrelsesmøde HF Solvang 101219


Til stede: John, Lene, Tom, Jens, Jørn, Bente og Stina

1.    Træværket rundt om legepladsen bliver formentlig lavet inden d. 1/1 2020.
       Foreningen skal leje en gravemaskine, så vi kan få gravet ud. Lene undersøger, om
       hun kan finde en, der er billigere at leje end 800kr for en dag.
2.   Vi skal finde en ny kasserer, da Jens har solgt sin have og fratræder posten.
3.   Toiletterne bliver lukket ned d.d.
4.   Der er kommet svar fra direktøren for Campus ang. Elevers pausevaner og
      efterfølgende svineri på Solvangs område. Hun har lovet at følge op på sagen. Der
      har været gårdvagter med herovre, og det er blevet lidt bedre. Men der ligger stadig
      mange skodder og lightere rundt omkring.
5.   Man må ikke låse sin havelåge, da bestyrelsen så ikke kan komme ind og ordne
      vandmålere. Vi skal huske at præcisere dette på generalforsamlingen.
6.  EVT: Ingen punkter.

Ref.: Stina