Bestyrelsesmøde HF Solvang 240919

Til stede: Jørn, Bente, John, Lene, Tom, Jens og Stina

1.     Lene er ny suppleant i bestyrelsen

2.     Referatet fra sidst blev godkendt sidst.

3.     Der er kommet forslag til lokalplanen om de ca. 45 studieboliger, der skal bygges op ad Solvang. Der er en høringsperiode nu.      Indsigelser skal indgives             senest d. 15/10-2019. Vi i foreningen foretager os ikke yderligere, da bygningernes placering ikke umiddelbart vil være til gene for haveforeningen.

4.     Der bliver leveret faldsand til legepladsen. 7x7 m. Der skal graves et stykke af, inden levering. Der skal i den forbindelse lægges tætmasket ukrudtsdug, så             andet ikke forsvinder ned i jorden. Evt. Stabilgrus først? Vi mødes og arbejder på det d. 26/10-2019.

5.     Stolpen ved indgangen med Parkering forbudt skiltet er knækket. Jens og Tom reparerer dette hurtigst muligt.

6.     Der bliver bestilt ca. 920 hækplanter. De koster 10kr stykket.

7.     Haveforeningen har købt en ny græsslåmaskine.

8.     Jobbet med at slå græs og luge, på fællesområderne er et meget stort arbejde. Jørn har brug for, at dette bliver delt op til foråret, da det er et meget stort               område at passe alene.

Evt.

 ·       Der er meget ukrudt foran tjørnehækken på Smallesund. Hvem skal ordne dette? Haveforeningen eller kommunen? 

        John prøver at ringe til kommunerne igen. 

·       Nyt møde: 5/11-2019. Her beslutter vi, hvornår vi tager vandmålere ned. Vi skal huske at sætte et opslag op om dette før det sker. 

·       Dette referat er godkendt på mødet.

 

Referent Stina