Bestyrelsesmøde HF Solvang 270420

1. Bestyrelsen har gået en runde og besigtiget haverne, og der er mange, der vil
modtage et brev om at passe deres have bedre.
2. Der bliver ofte kørt for stærkt i haveforeningen. Stop med det! Max. 10 km i
timen gælder i HELE haveforeningen for ALLE slags køretøjer.
3. Der har været indbrud i have 160. Politiet Bliver kontaktet ang. dette.
4. Der er blevet spurgt om, der kan blive bestilt hækplanter her i foråret.
Bestyrelsen har besluttet, at det kun er om efteråret, vi bestiller og udleverer
hækplanter, da de meget let vil gå til, hvis de plantes ud om foråret.
5. Lågen ud til cykelstien er i udu. Det kan være svært at låse den og låse op. Der
bliver arbejdet på sagen.
6. Trailerparkering i haverne: I februar 2018 blev det ved stort flertal bestemt på
generalforsamlingen, at man IKKE må anlægge trailerparkeringsplads i sin
have. Det er kun de havelejere, der havde en trailerplads før februar 2018,
(hvilket drejer sig om to lejemål), der må. Når disse to lejemål opsiges næste
gang, bliver de to trailerparkeringer sløjfet.
7. Toiletterne åbnes d. 10 maj.
8. Haveforeningens Veje er blevet høvlet af og repareret med grus.
9. Bestyrelsen henleder kraftig opmærksomhed på § 4 i vedtægterne. Det skal
påpeges at huse i HF Solvang max. må være 3 m. høje målt fra jorden. Man
SKAL kontakte bestyrelsen før man bygger noget, og byggeriet SKAL
godkendes af denne.