Bestyrelsesmøde i HF Solvang 280819

 

Til stede: John, Jens, Tom, Jørn, Bente, Stina 

1.     Der har været afholdt fest i en have, som har været til gene for andre. Der opfordres til at man rydder ordentligt op efter sig! 

2.     Der har været stor udskiftning i haverne i den sidste tid. 

3.     Vedtægterne bliver rettet på hjemmesiden. 

4.     Vi sløjfer genbrugspladsen ved gavlen af foreningshuset pga. misbrug.  Det bliver desværre brugt som skraldeplads.
         Folk henstiller ting, som det ender med at vi skal køre på BOFA. Stina sætter et skilt op derude om det, samt henviser til  Solvangs Facebook
         gruppe om bytte af planter og bortgivning af ting og sager.
 

5.     Der har været gentagne klager over uønsket adfærd i en enkel have. Bestyrelsen tager kontakt. 

6.     Alle har betalt haveleje, undtaget én. 

7.     D. 8/9 skal flaget hejses. John er bortrejst. Bente gør dette. 

8.     En meget sød og dygtig havelejer har været så venlig at reparere haveforeningens flag. Tusind tak for det! 

9.     Hækkeplantesedlerne skal snart op. Vi leverer ikke planterne i haverne. De skal hentes i fælleshuset. Bente retter opslaget til.
         Der skal stå, at Opslag om afhentning kommer op senere i udhængs skabene, på FB og hjemmesiden.
 

10.   Sidste år fik vi hækplanter til 10kr stykket og der blev der udleveret rigtig mange planter. John handler planter i år. 

11.    Bestyrelsens plæneklipper, er gået i stykker under brug.

        Haveforeningen køber en ny plæneklipper. Da det er meget bekosteligt at få en plæneklipper repareret.
        Jørn og Jens finder en ny. 

12.   Der er rigtig mange, som kører for stærkt i haveforeningen!
        Bestyrelsen henstiller endnu en gang til at man overholder fartbegrænsninger på 10 km i timen!!! 

13.  Stina og John tjekker haver d. 22/9 kl. 10.00 

Evt.

Inga vil gerne hjælpe med at tolke ift. Burmesiske havelejere. Hun har ringet til Jens. Hun er tidligere kontaktperson for burmesere. 

Næste møde. 24/9 kl. 18.30 

Dette referat er godkendt af bestyrelsen. 

Referent Stina