Bestyrelsesmøde HF solvang 250520

 

Til stede: John, Lene, Henrik, Tom, Bente & Stina

 

1.     Vi starter vores møde med at gå en runde og kigge på om haverne bliver passet efter forskrifterne.

2.     Hjertestarter. Det ville være godt, hvis der bliver sat en hjertestarter op i solvang, da der er meget langt til den nærmeste udendørs hjertestarter. På Campus og i svømmehallen er de låst inde om aftenen og natten. John vil undersøge om BRK vil være interesseret i sætte en op i Solvang. Vi undersøger mulighederne og bringer spørgsmålet op på næste generalforsamling-

3.     Bestyrelsen er blevet spurgt om muligheden for at holde bier i haverne. Som udgangspunkt må man godt for kommunen, men vi tager det op til diskussion og afstemning til næste generalforsamling.

4.     Vi har besluttet P-pladsen ved foreningshuset skal udvides. Dette gør vi at sløjfe det store bed ved siden af.

5.     der skal anlægges en grillplads ve foreningshuset. Et fast underlag af fliser, man kan stille sin grill på.

6.     John sender havelågen ud til cykelstien til reparation.

7.     det er vigtigt at pasningen af anlægget ved foreningshuset er en fælles opgave. Det er ALT for meget for en enkelt person.

8.     Bestyrelsen vil lave en kontordag i foreningshuset én gang om måneden. Lene og Bente laver et opslag ang. dette initiativ.

9.     Der kommer en ny områdetavle op, der anviser at hele Solvang er en 10 km/t Zone.

10. Spørgsmålet om Trailer/ anhænger parkering i haverne skal op på næste generalforsamling.

11. Solvang har fået et nyt overvågningskamera.

12. Det er kommet forslag om at søndage skal være ”motorfri” dage i Solvang. Dette spørgsmål kommer op på næste generalforsamling.

 

 

 

Næste bestyrelsesmøde er 220620

 

Referent: Stina Lund