Referat fra bestyrelsesmøde d. 31/10-17


4. november2017

Vandmålere tages ned søndag d. 5/11-17.(Opslag sat op i foreningen d. 1/11-17.)

Der Kommer inden længe skilt op med ”ensrettet” fra indkørsel af Rundgangen nr. 56. til Græskargangen.

Udbedring af vandledningerne. Der bliver arbejdet flittigt på indhentning af tilbud fra fagfolk samt grave tilladelse fra kommunen.

Der har været problemer med strømmen, dette skulle nu være udbedret.

Flere håndværkere fra Campus Bornholm parkerer på foreningens område. De vil alle blive gjort opmærksom på det er privat område. I første omgang seddel i bilruden.

Man er blevet opmærksom på der bliver/ er blevet brugt strøm til mobil, computer etc. Ved brug af strøm udover det tilladte (se vedtægterne) pålægges gebyr på 100 kr.

Der er blevet sendt utallige breve ud til haveejere, dette er resulteret i:

5 haver er blevet opsagt grundet manglende betaling/ misvedligeholdelse.

2 huse er blevet afhændet af bestyrelsen.

Efterårshilsen Bestyrelsen