BESTYRELSESMØDE

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE MANDAG DEN 10. OKTOBER 2022

Fremmødte: Jens Kruse, Henrik Mertz, Tue Bech, Anette Mattsson.
Afbud: Michael Sundgaard-Liu, William Husted, Morten Jensen, Jeppe Sandegaard.
Referent: Anette Mattsson.

1. Ingen bemærkninger til sidste referat.

2. Henrik og Michael har målt foreningshuset op, så der kan sendes en ansøgning afsted til Jem & Fix, de sponsorer op til 50.000 kr.
Henrik vil evt. forhøre sig hos andre byggemarkeder, da vi ikke kan få alt hos Jem & Fix.

3. Ligeledes vil Henrik forhøre sig vedr. sponsorat til fliser under halvtaget.

4. Hækkeplanterne er bestilt og de forventes at komme lørdag den 22. oktober, der kommer opslag op i udhængsskabene og på facebook vedr. udlevering.

5. Vi har skrevet 34 nye kontrakter i år, så det er dejligt – Velkommen til.

6. Arbejdsweekenderne for i år er ophørt.

7. Vandlukningsarrangementet vil blive weekenden før vi lukker for vandet, hvor der vil blive serveret grillpølser med brød. Nærmere info følger.

8. Toiletterne skal pudses op og males, så de kan blive ordnet til foråret.

9. Da bestyrelsen har observeret på deres havevandring, at hækken er højere end 120 cm nogle steder, må vi gøre opmærksom på, at hækken max. Må være 120 cm. Derfor skal den klippes ned til næste hækkeklipning.

  1. Vores festtelt skal sættes op en dag, så vi kan se om det er helt og fint eller om det skal kasseres.

    Næste bestyrelsesmøde: Torsdag den 17. November 2022 kl. 18.30

På bestyrelsens vegne

Formand

Jens Kruse