BESTYRELSESMØDE

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 11 april 2023

Fremmødte: Jens Kruse, Henrik Nielsen Mertz, Anette Matteson, Michael Sundgaard-Liu, Mads Steensen, Rikke Saxil Jønsson  Afbud: Jeppe Sandegaard Olsen, Tue Bech, William Husted

 

1) Michael er nu bestyrelsesmedlem og Mads Steensen er ny suppleant.

2) Alle haver er nu udlejet.

3) Der er blevet åbnet for toiletterne. Rengøring er nu af John Dahl have nr. 121. Overraskende god første rengøring. Det tegner godt.

4) Generalforsamling forløb i god ro og orden. Det var en rigtig god aften med gode debatter. Vi er blevet enige om allerede nu (snarest) at booke biblioteket til næste års generalforsamling. Rønne Privat Skole var et super godt sted, men ikke så godt med trapperne, hvilket der også er kommet lidt tilbagemeldinger på.

5) Vi skal snart i gang med revidering af vores vedtægter og skrevet de nye vedtagne punkter ind. Det blev drøftet om vi skal have professionel hjælp til hele eller dele af arbejdet. Er der evt. nogen der kender en der har forstand på lovtekst og kan hjælpe med dette?

6) Vandåbning. Henrik har gennemgået, udskiftet og repareret ødelagte målere samt skiftet en del kuglehaner. Vi vedtog at åbne for vandet søndag d. 16 april. Der skrives ud på hjemmeside og facebook til orientering samt bøn til folk om at møde op og hjælpe. Der sættes opslag på vores tavler. Vandåbningsfesten bliver holdt når det bliver lidt varmere i vejret.

7) Standerhejsning og konkurrencer. Som noget nyt vil vi i år afholde Standerhejsning. Det bliver d. 5 maj, Store Bededag, kl. 9. Ved samme lejlighed vil der være tilmelding til vores to konkurrencer. Største Græskar og Højeste Solsikke samt uddeling af frø. Jens laver et opslag. Annette kontakter Blomsterverden og spørger om de vil sponsorere solsikkefrø. Vi drøftede om ikke præmien så kunne være 1 stk. gavekort til Liljendahl som har sponsoreret græskarfrø, samt 1 stk. gavekort til Blomsterverden hvis de sponsorerer solsikkefrø.

8) Vejreparation. Der sættes pæle op, evt. med reflekser på hjørnerne i foreningen, så biler ikke kommer for tæt på hækkene i svingene. Vi drøftede igen bump og blev enige om at det er mest hensigtsmæssigt at lave bump i forbindelse med rep. af vejene og gerne i forbindelse med en arbejdsweekend så vi har ekstra hænder. Det skal lukkes af for biler mens arbejdet står på og det skal derfor meldes ud i god tid. Derfor bedst med weekend, da der så er mulighed for parkering på Smallesund. Henrik sørger for udmelding. Michael undersøger om vi kan skaffe noget billigt tømmer (til bump), Jens undersøger regler omkring skiltning ved vejbump.

9) Henrik orientere om at vi har fået afslag fra Jem & Fix på ansøgning vedr. sponsorat. Det er super ærgerligt, men vi må tænke kreativt. Det blev foreslået at holde øje med ex. billige køkkener på brugtmarked etc. og andre ting vi kan bruge til at renovere fælleshuset.

10) Vi har fået et virkelig godt tilbud fra Brendes på en del værktøj. Skrutrækkere, bits, fastnøgler o.a. Vi mangler noget ordenligt på værkstedet. Vi takker ja til tilbuddet. Jens vil prøve at høre om de kan sponsorere eller lave et godt tilbud på 10 veste med HF Solvang påtrykt. Det ville give mening at bestyrelsen og evt. andre der hjælper med praktiske ting rundt i haverne, at have dem på, så det er tydeligt hvem det er der går rundt i haverne.

Næste bestyrelsesmøde tirsdag d. 9/5 2023 kl. 19.00.
Referat: Rikke Saxil Jønsson

På bestyrelsens vegne

Formand

Jens Kruse