BESTYRELSESMØDE

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE MANDAG DEN 11. JULI 2022

Fremmødte: Jens Kruse, Henrik Nielsen Mertz, Tue Bech, Anette Matteson, Michael Sundgaard-Liu

Afbud: Morten Jensen, William Husted, Rikke Jønsson, Jeppe Sandegaard

Gennemgang af sidste referat. Ingen bemærkninger

Forsikringer. er nu samlet i et selskab Bornholms Brandforsikring, det blev lidt dyrere men langt bedre vilkår.

Opslagstavler. Er hjemkommet og vil snarest blive opsat, der monteres 2 stk. på foreningshuset, det ene som have lejere kan benytte til forskellige opslag, de monteres på gavlen ved den sorte dør hvor man har bedre overblik fra p-plads.

Sankt hans. Forløb godt, der kunne nok været kommet flere men al opstart er lidt svært.

Arbejdsweekenden. Denne forløb også godt og der blev gået til den, stor tak skal lyde til alle fremmødte.

Konkurrencer. Der eniges om at tænke dette igennem resten af året for at bedre mælde ud om dette ved års begyndelse til have lejerne med konkurrenceregler m.m.

Toiletter. Der ønskes bedre rengøring, snakker med Morten om dette

Fællesområdet. Dette skal vedligeholdes bedre, der blev foreslået at man bruger den første søndag hver mdr. og at have lejere inviteres til at deltage, der er masser af ting der kan ordnes i hele foreningen. Den første søndag bliver således SØNDAG den 7-8-22 kl. 09.00 hvor foreninger vil være vært for lidt morgenkaffe samt blødt brød. Opslag skal opsættes.

Referat. Skal udsendes på mail til alle i bestyrelsen fremover.

Nyhedsbrev. Formanden ønsker at i det næste nyhedsbrev bliver skrevet om privatliv i haverne og at man respekterer have lejernes privatliv og ikke bare vader ind i ens have, men at man retter henvendelse uden for lågen, ringer eller skriver. Det er meget frustrerende at folk bare lige pludseligt står i ens have så at familien ikke føler de har et fristed.

Have lejere for have 94, 109 og 130. indkaldes til møde ved fælleshuset MANDAG den 18-7-22 kl. 19,00 vedr. lovliggørelse af deres haver, henleder opmærksomheden på – oplag af diverse i havehuse, oplag i haver, hævning af nyt havehus samt at fjerne låge ved P-plads i nr. 94. Alle fra bestyrelsen møder op da formanden ikke i denne sag vil stå alene.

På bestyrelsens vegne

Formand

Jens Kruse