BESTYRELSESMØDE

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 12 DECEMBER 2023

Fremmødte: Jens Kruse, Henrik Nielsen Mertz, Rikke Saxil Jønsson, William Hobel Husted, Tue Bech, Mads Steensen,  Michael Sundgaard-Liu, Jeppe Sandegaard Olsen og Anette Matteson

 

1) Ingen bemærkninger til forrige referat.

2) Strøm. Der bliver løbende holdt øje med vores forbrug, og der er december kun registreret ét tilfælde af forbrug, der virker mistænkeligt (Aften/nat). Der slukkes derfor ikke for strømmen, men holdes fortsat øje.

3) Stormøde. Gik rigtig godt. En del rettelser, der blev skrevet ind efterfølgende.

4) Ekstraordinær generalforsamling. Ganske udmærket forløb. Det er væsentligt, at der bliver rettet i “salg af lysthus og løsøre”. Godt at advokat var med til mødet og kunne svare på spørgsmål. Nye vedtægter og ordensbestemmelser lægges ud på hjemmeside og i fb-gruppen.

5) Status på bestyrelsens arbejde. Hvem ønsker at fortsætte? Kasserer ønsker at stoppe. Det er væsentligt, at der bliver fundet en ny kandidat, der ønsker at stille op og påtage sig opgaven.

Næste møde 19. februar klokken 19.00.
Referat: William Hobel Husted

 

På bestyrelsens vegne

Formand

Jens Kruse