BESTYRELSESMØDE

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE TORSDAG DEN 12. SEPTEMBER 2022

Bestyrelsesmøde HF Solvang d. 12/09 2022

Fremmødte: Jens Kruse, Henrik Nielsen Mertz, Anette Mattsson, Jeppe Sandegaard, Rikke Saxil Jønsson

Afbud: Michael Sundgaard-Liu, Morten Jensen, William Husted

Referent: Rikke Saxil Jønsson

Ingen bemærkninger til tidligere referat.

  1. Der er sat postkasse op på Fælleshuset. Bestyrelsens nøgler passer til. Når den tømmes, lægges posten ind i fælleshuset.

  2. Der skal findes en ny løsning på rengøring af toiletter til sæsonen 2023. Den er ikke tilfredsstillende som den er nu.
    Holder til toiletruller er udskiftet til store ruller.

  3. Der var 2 der mødte op til sidste arbejdsweekend. Heldigvis var der ikke de store ting der skulle ordnes denne gang.

  4. Der vil blive målt og lave materialeliste til brug for ansøgning til Jem & Fix om penge til renovering af Fælleshuset incl. luft til luft pumpe. Et ønske er varmeflytning så også fælles-toiletterne kan komme på, så åbningssæsonen kan forlænges, til glæde for alle.

  5. Sensommerfesten bliver desværre ikke til noget i år. I stedet blev der foreslået et “Vandluknings-arrangement”

  6. Der er i forbindelse med foreningens aftale hos Flügger, også oprettet en konto beregnet til Fælleshus og fællesarealer. Det er kun bestyrelsen der kan købe på den, og regningen sendes til kasserer.

  7. Bestilling af hækplanter er i gang. Sidste frist for bestilling er 30/9 2022. Når vi ved leveringsdato planlægger vi udlevering.

Næste bestyrelsesmøde: Mandag d. 10/10 2022 kl. 18.00 i Fælleshuset

På bestyrelsens vegne

Formand

Jens Kruse