BESTYRELSESMØDE

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 15 NOVEMBER 2023

Fremmødte: Jens Kruse, Henrik Nielsen Mertz, Rikke Saxil Jønsson, William Hobel Husted, Tue Bech, Mads Steensen.  Afbud: Michael Sundgaard-Liu, Jeppe Sandegaard Olsen og Anette Matteson

 

1) Ingen bemærkninger til forrige referat.

2) Vandlukning. Formand orienterer om, at det gik smertefrit og heldigvis inden frosten satte ind. Vandmålere blev lagt til opbevaring i kælderen, men blev ikke aflæst på dagen. Det gøres ved en senere lejlighed.

3) Vejbump. I forbindelse med vandlukningen blev vejbumpene også indsamlet for vinteren. Inden de monteres igen til foråret, bliver de modificeret, så de er lettere at komme over for biler, cykler mm.

4) Formand ønsker, at den varslede ekstraordinære generalforsamling varsles igen inden for tidsfristen.

5) Stormøde. Praktisk diskuteres i forbindelse med stormøde, hvor forslag til nye vedtægter og ordensbestemmelser/lejevilkår skal diskuteres af medlemmerne. Formand orienterer om, at advokat ikke kan deltage i stormøde, men vil være til stede i forbindelse med ekstraordinær generalforsamling.

6) Kommunegaranti. Sekretær orienterer om status. Der er desværre ikke meget nyt, da kommunens administration fortsat arbejder på sagen. Det forsøges at få kontakt til den pågældende jurist for at få en status, hvilket endnu har været uden held.

7) Havesalg. Formand orienterer om, at en have med en verserende sag er blevet solgt til nyt medlem

8) Tyveri af strøm. Næstformand orienterer om, at der fortsat er problemer med medlemmer, der bruger strøm til andet end havearbejde og byggeri. Tyveri foregår typisk om aftenen/natten, og det diskuteres, om det er muligt at sætte timer på igen, så der ikke er strøm i ledningsnettet om aftenen/natten. Da en tidligere generalforsamling har besluttet, at der ikke skal være slukket for strømmen, så er det pt. ikke muligt at slukke.

9) Hækkeplanter. Opfordring fra bestyrelsen til at få den sat i jorden inden frosten sætter ind. Der er stadig nogle haver, hvor hækkeplanterne står kulet ned og ikke er sat. Planterne tåler dårligt at stå i månedsvis på den måde, så de berørte haveejere skal få sat hækkene.

Næste bestyrelsesmøde: 6. december klokken 15.00

Referat: William Husted

På bestyrelsens vegne

Formand

Jens Kruse