BESTYRELSESMØDE

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 16. FEBRUAR 2022

Deltagere : Henrik, Bente, Morten, Tue, Jens

Afbud: John, Andreas

Referant: Bente

  • Foreningen har modtaget 2 tilbud vedr. nye vandrør – dvs. at der nu er modtaget 3 tilbud som der skal arbejdes videre på før der kan tages stilling.
  • Bestyrelsen har modtaget regnskabet for 2021 og er klar til generalforsamlingen den 7. marts.
  • Jens tager kontakt til BRK vedr. manglende hæk ved ungdomsboligerne ( haverne op til
    Ungdomsboligerne)
  • Opgaver vedr. generalforsamlingen : finde en ordstyrer, årsberetning, indkomne forslag, dagsorden og forplejning til den 07.marts.

Næste bestyrelsesmøde 28 januar 2022 kl. 19.00

 

Nyheder

Bestyrelsesmøde 5 maj 2022

BESTYRELSESMØDE REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE TORSDAG DEN 5. MAJ 2022Fremmødte: Jens Kruse, Henrik Nielsen Mertz, Tue Bech, Morten Jensen, William Husted, Anette Matteson, Michael Sundgaard-Liv og Jeppe Sandegaard Olsen. Afbud: Rikke Jønsson   Havevandring. Før...

Vandåbningshygge 🙂

  I anledning af, at vandet er åbnet, og vi kan komme igang i haverne igen, afholder vi et lille arrangement, hvor unge som gamle kan udveksle erfaringer og få en pølse med tilbehør samt lidt godt til ganen. Det vil også være muligt at lave plantebyt, for dem der...