BESTYRELSESMØDE

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE TORSDAG DEN 17. NOVEMBER 2022

Fremmødte: Jens Kruse, Henrik Nielsen Mertz, Tue Bech, William Husted, Anette Matteson, Rikke Jønsson og Michael Sundgaard-Liv. Afbud:  Jeppe Sandegaard Olsen og Morten Jensen.

1) Ingen bemærkninger til referat fra sidste møde

2) Ansøgninger hos Jem og Fix. Endnu ikke ansøgt. Der skal tages billeder i høj opløsning  indvendigt/udvendigt af foreningshus i forbindelse med ansøgning af midler. Der er desuden blevet spurgt hos Stark og Bygma. Ide om sponsortavle diskuteres – bred enighed om, at det er en god ide. 

3) Projekt Nyt Vand. Foreningen har desværre lige modtaget afslag på ansøgning hos Brødrene E., S. & A. Larsens Legat, hvor der har været ansøgt om 250.000 kroner i støtte til projektet. Der er tidligere givet afslag fra Nordea-fonden, der ikke mener, at vi er en almennyttig forening (De referere til vores vedtægter). I øjeblikket ligger der en ansøgning til vurdering hos Sydbank Fonden, som der endnu ikke er kommet svar på. Der sendes snart ansøgninger afsted til Sparekassen Bornholms Fond og Bornholms Brand. Det er tydeligt, at det er svært at få finansieret vores projekt om nyt vand i haverne, og alternativerne diskuteres. Kan foreningen optage lån til projektet? Skal man hæve havelejen? Kan vi fundraise os til nogle af pengene? Vi starter med at kontakte den lokale fundraiser Kirsten Juni, for at høre, hvad det vil koste at få hende til at hjælpe med ansøgningerne. Måske giver det et bedre resultat.

4) Revision af vedtægter. I forbindelse med en sag, hvor foreningen har haft brug for advokatbistand, er bestyrelsen af advokaten blevet gjort opmærksom på, at foreningens vedtægter trænger til at blive skrevet igennem. Gennem mange år og mange generalforsamlinger er der blevet lavet utallige ændringer og tilføjelser, og nu trænger der i den grad til at blive ryddet op og rettet til. Derfor sætter bestyrelsen en uvildig advokat til at komme med et forslag til et sæt nye vedtægter, der i god tid før generalforsamlingen, bliver sendt ud til alle medlemmer. Vi vil i den forbindelse bede om, at medlemmerne kommer med tilbagemeldinger. Til næstkommende generalforsamling vil bestyrelsen fremsætte vores forslag til et nyt sæt vedtægter. 

5) Formanden orienterede om en langtrukken sag med et medlem af kolonihaveforeningen, der endelig har fundet sin afslutning. 

6) Vandlukning. Da der er frost på vej, besluttes det, at der lukkes for vandet den 20. november klokken 10.00. Toiletterne holdes åbne på ubestemt tid. De lukkes for sæsonen, når vi risikerer, at vandet fryser til inde på toiletterne. 

7) Nyhedsbrev. Næstkommende nyhedsbrev skal indeholde en generel opfordring til at holde haven ryddelig – også om efteråret og vinteren. 

8) Ny rengøringshjælp. Der er enighed om, at ordningen med fri haveleje mod rengøring af toiletterne gentages. Der stilles krav om, at der i hele sæsonen 2023 skal gøres rent på både herre- og dame-toilettet 3 gange om ugen. Ny rengøringsansvarlig søges i næste nyhedsbrev. 

10) Hjemmeside. Den er desværre ikke så opdateret, som den kunne være. Der mangler for eksempel referater fra de sidste bestyrelsesmøder. Kasseren vil gerne have, at en anden tager arbejdet med opdatering af hjemmesiden, og det bliver aftalt, at det fremover er Rikkes ansvar. 

11) Næstformanden orienterer om, at der står noget overskydende maling på værkstedet, som bør returneres. 

12) Kriterier for at blive medlem. Det diskuteres, hvilke kriterer der gælder for, at man kan blive medlem af vores forening. I vedtægterne står der, at nye medlemmer skal godkendes af bestyrelsen, men det eneste kriterie der er anført, er at man skal have bopæl på Bornholm. Formanden efterlyser bestyrelsens forslag til, hvilke kriterier, der skal gøre sig gældende. 

13) Sluk for strøm. Da der fra tid til anden er medlemmer, der bruger strøm til andet end havearbejde og byggeri, bliver det foreslået, at der for vinteren sættes afbryder-ur på strømmen i havegangene. Forslaget droppes, da man på en tidligere generalforsamling besluttede, at ordningen skulle droppes og at der skulle være strøm døgnet rundt. Kassereren oplyser, at vores elregning ikke er “stukket af” trods stigende elpriser.

14) Bedre planlægning af arrangementer. Det er bestyrelsens ambition, at man i 2023 skal blive bedre til at planlægge og afvikle en række arrangementer i foreningen. Der er forslag om allerede at starte tidligt i foråret med at sætte en eller flere konkurrencer i gang: Den højeste solsikke, det tungeste græskar/squash mm. Vi ser helt sikkert frem til en god vandtændingsfest!

Næste bestyrelsesmøde 20/12 klokken 1830 i foreningshuset. 

Referat: William Husted

På bestyrelsens vegne

Formand

Jens Kruse