BESTYRELSESMØDE

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE MANDAG DEN 19 FEBRUAR 2024

Fremmødte: Jens Kruse, Henrik Nielsen Mertz,  William Hobel Husted, Jeppe Sandegaard Olsen og Anette Matteson  Afbud: Michael Sundgaard-Liu, Rikke Saxil Jønsson, Mads Steensen, Tue Bech

 

1) Forestående generalforsamling. Der er bestilt lokaler til generalforsamling på Rønne Bibliotek den 19/3 klokken 19.00. Formand er på valg og ønsker at stille op til formandsposten igen. Der er flere bestyrelsesmedlemmer der også er på valg, og nogle ønsker ikke at stille op igen. Det ser ud til, at der skal vælges tre nye bestyrelsesmedlemmer ved generalforsamlingen. Der indkaldes jf. de nyligt vedtagne vedtægter.

2) Vedtægtsændring. På den ekstraordinære generalforsamling lovede bestyrelsen, at man til den ordinære generalforsamling vil fremsætte forslag om, at der ændres i formulering om salg af haver. “Løsøre” ønskes slettet fra formuleringen. Bestyrelsen er enige om, at der fremsættes forslag.

3) Opdatering af hjemmeside. De nye vedtægter mm. ligger fortsat ikke på vores hjemmeside. De skal hurtigst muligt gøres tilgængelige – også på vores facebook-side.

4) Fb-gruppen. Der er nogle medlemmer i gruppen, der ikke er medlem af foreningen længere. Der skal ryddes op, så den matcher foreningens aktuelle medlemsliste.

5) Kommunegaranti. I forhold til vores projekt nyt vand, er det desværre fortsat umuligt at få en status fra den jurist i BRK, som kolonihaveforeningen er i kontakt med. Vi er gentagne gange blevet lovet en status. Formanden har op til bestyrelsesmødet fået lovning på en status, men den udeblev nok engang. Vi bliver ved med at forsøge, og overvejer andre veje ind i kommuneland.

6) TV-program. Bestyrelsen er blevet kontaktet af TV 2/Bornholm, der overvejer at lave en programserie med udgangspunkt i en kolonihaveforening. Da der umiddelbart ikke er haver til rådighed til projektet, er status uafklaret.
Næste møde den 14/3 klokken 19.00.

Referat: William Hobel Husted

På bestyrelsens vegne

Formand

Jens Kruse