BESTYRELSESMØDE

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE TORSDAG DEN 2. juni 2022

Fremmødte: Jens Kruse, Henrik Nielsen Mertz, Tue Bech, William Husted, Anette Matteson, Rikke Jønsson og Michael Sundgaard-Liv. Afbud:  Jeppe Sandegaard Olsen og Morten Jensen.

Arbejdsweekend. Den forestående arbejdsweekend i foreningen planlægges. Michael ansvarlig for indkøb forud for arbejdsweekend.

Fliser under halvtag. Det diskuteres, om det vil være en god ide at gå i gang med at lægge fliser på området. Der er delte meninger, men enighed om, at det ikke er en prioritet for nuværende, da der er mange andre områder, der trænger til bewstyrelsens og medlemmernes opmærksomhed.

Opslagsskabe. De er endnu ikke bestilt, men da det allerede er besluttet at indkøbe fire styk, så sættes det i gang. Anette får opgaven.

Racedueudstilling. Et medlem har orienteret formanden om, at der vil blive afholdt en racedueudstilling i Solvang den 7. august. Da der ikke er p-pladser til mange besøgende i Solvang, opfordres gæster til udstillingen til at parkere langs Smallesund i området omkring indkørslen.

Sankt Hans. Brandmyndighederne er kontaktet, og der er en række afstandskrav som skal overholdes. Det undersøges nærmere, men det besluttes, at der uanset vil blive afholdt et arrangement. Alternativt kan man bruge en række bålfade.

Medlem ønsker at bygge ud. Formanden orienterer bestyrelsen om, at en havelejer ønsker at bygge ud på et eksisterende hus. Tegningerne over udbygningen gennemgås, og da der er tale om en overdækket terasse, der ikke lukkes, så giver bestyrelsen grønt lys.

Konkurrencer. Et bestyrelsesmedlem foreslår, at bestyrelsen eller en gruppe af medlemmer sætter gang i sociale tiltag. For eksempel konkurrencer – største græskar, kartoffel eller noget helt tredje. Hvad med en præmie til den flotteste have? Flidspræmier? I samme ombæring snakkes om, at det kunne være sjovt med en lysfest, når det er mørkt i kolonihaverne.

Forsikringer. Indkomne tilbud gennemgås. Der er dog enighed om, at vi er nødt til at vende foreningens forsikringer med en forsikringskonsulent. Henrik tager kontakt og laver aftale med Bornholms Brand.

Medlemsregistrering. Der er lavet et medlems-login på vores hjemmeside, hvor det er ideen, at alle medlemmer skal melde sig til. Dermed bliver det lettere at holde kontaktinformationer på medlemmer korrekte og opdateret.

Næste bestyrelsesmøde og havevanding mandag den 11. juli fra klokken 18.00.

Referat: William Husted