BESTYRELSESMØDE

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 20. DECEMBER 2022

Fremmødte: Jens Kruse, Henrik Nielsen Mertz, Tue Bech, William Husted, Anette Matteson, Rikke Jønsson  Afbud: Jeppe Sandegaard Olsen, Morten Jensen og Michael Sundgaard-Liv .

1) Ingen bemærkninger til sidste referat af bestyrelsesmøde i november.

2) Orientering om møde med Morten Bach Jørgensen fra regionskommunen. Bestyrensen undersøger muligheden for at få lov til at bygge flere kvadratmeter og højere end for nuværende. Morten og kommunen undersøger, hvad der er mulighed for, og vender tilbage. Bestyrensel foreslår, at der arbejdes mod at kunne bygge på 10 procent af grundenes størrelse, dog maks 35 kvadratmeter. Herunder kan skur bygges seperat men ikke overstige 10 kvadratmeter. Byggehøjde på 4 meter. Ovenstående ændring kræver en ny lejekontrakt med kommunen, da der er begrænsninger i den nuværende. Der nedsættes et forretningsudvalg i bestyrelsen, der varetager kommunikationen med kommunen. Udvalget består af formand Jens Kruse, kasserer Tue Bech og sekretær William Husted.

3) Kommunegaranti. I forbindelse med mødet med Morten Bach Jørgensen blev situationen med den udtjente vandforsyning vendt. Bestyrelsen ønsker at afsøge muligheden for, at kommunen bidrager til en løsning. Det kunne være, at der stilles en kommunegaranti til rådighed for foreningen, så det bliver muligt at optage lån til projekt nyt vand.

4) Fundraiser. Da det indtil videre ikke er lykkedes at få fonde med på ideen om etablering af nyt vand i Solvang, har bestyrelsen besluttet at engagere fundraiseren Kirsten Juni. Forhåbentlig kan det være med til at sætte skub i processen med at skaffe midlerne. William har kontakten til Kirsten Juni og orienterer løbende.

5) Toilet og rengøring. Vi søger en (Måske flere?), der er villig til at påtage sig toilettjansen i sæsonen, hvor der i forskelligt omfang skal gøres rent på toiletterne tre gange ugentligt. Man fritages for haveleje.

6) Midler fra Jem og Fix. Henrik orienterer, regner med at søge inden for en uge. Der er svartid på cirka 3½ måned.

7) Revision af vedtægter. Jens orienterer om, at han har snakket med Erling (medlem og revisior), der ungersøger nærmere.

8) Nyhedsbrev. Har været på vej længe. Ønskes udsendt inden nytår.

9) Haver. To medlemmer har opsagt deres medlemskab af Solvang. I den forbindelse har medlemmerne valgt at overdrage haverne til foreningen den 1/3-2023. Bestyrelsen tager kontakt til dem der er skrevet op på ventelisten.

Næste bestyrelsesmøde den 28/2 2023 klokken 19.00.
Referat: William Husted

På bestyrelsens vegne

Formand

Jens Kruse