BESTYRELSESMØDE

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE MANDAG DEN 28. FEBRUAR 2022

Deltagere : Henrik, Bente, Morten, Tue, Jens

Afbud: John

Uden afbud: Andreas

Referant: Bente

  • Porten ud til cykelstien / rep. af lås skulle gerne være på plads i næste uge ( uge 10)
  • Jens har taget kontakt til BRK vedr. manglende hæk ved ungdomsboligerne / Jens vil få en tilbagemelding efter uge 9

  • Opgaver vedr. generalforsamlingen er på plads.

NÆSTE MØDE AFTALES EFTER GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. MARTS 2022