BESTYRELSESMØDE

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE MANDAG DEN 28. FEBRUAR 2022

Deltagere : Henrik, Bente, Morten, Tue, Jens

Afbud: John

Uden afbud: Andreas

Referant: Bente

  • Porten ud til cykelstien / rep. af lås skulle gerne være på plads i næste uge ( uge 10)
  • Jens har taget kontakt til BRK vedr. manglende hæk ved ungdomsboligerne / Jens vil få en tilbagemelding efter uge 9

  • Opgaver vedr. generalforsamlingen er på plads.

NÆSTE MØDE AFTALES EFTER GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. MARTS 2022

 

Nyheder

Bestyrelsesmøde 5 maj 2022

BESTYRELSESMØDE REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE TORSDAG DEN 5. MAJ 2022Fremmødte: Jens Kruse, Henrik Nielsen Mertz, Tue Bech, Morten Jensen, William Husted, Anette Matteson, Michael Sundgaard-Liv og Jeppe Sandegaard Olsen. Afbud: Rikke Jønsson   Havevandring. Før...

Vandåbningshygge 🙂

  I anledning af, at vandet er åbnet, og vi kan komme igang i haverne igen, afholder vi et lille arrangement, hvor unge som gamle kan udveksle erfaringer og få en pølse med tilbehør samt lidt godt til ganen. Det vil også være muligt at lave plantebyt, for dem der...