BESTYRELSESMØDE

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE TORSDAG DEN 5. MAJ 2022

Fremmødte: Jens Kruse, Henrik Nielsen Mertz, Tue Bech, Morten Jensen, William Husted, Anette Matteson, Michael Sundgaard-Liv og Jeppe Sandegaard Olsen. Afbud: Rikke Jønsson

 

Havevandring. Før bestyrelsesmødet gennemføres årets første havevandring. Det er også første gang for de fleste bestyrelsesmedlemmer.  Det bliver aftalt, at vi gennemgår haverne og noterer de steder, hvor der trænger til opmærksomhed. De fleste havelejere ser ud til at være aktive i haverne, og generelt er der godt styr på haverne. En række haver er blevet noteret. Typisk for ukrudt foran og i hæk og manglende havenummer på havelågen. Bestyrelsen besigtiger en enkelt have, hvor havelejer har bygget ud på bagsiden af sit hus. Dermed er huset blevet noget større end de tilladte 20 kvadratmeter. Den pågældende havelejer bliver kontaktet.

Regninger. Formanden orienterer om en række regninger, som der skal styr på. Da der fortsat ikke er adgang til foreningskontoen i Nordea, har den tidligere formand, der fortsat har adgang til bankkontoen, betalt vores leje for arealet til kommunen.

Skraldespand. Der er igen blevet opsat skraldespand ved fællesområdet, og den opfordrer bestyrelsen selvfølgelig til at bruge.

Brandtomte. Der aftales fælles arbejdsdag den 21/5, hvor frivillige og bestyrelsesmedlemmer hjælper med at tage det ene af de to udbrændte huse i have 29 ned. NB: Siden mødet har havelejeren selv fået fjernet brandtomten.

Arbejdsweekend. Den 11. og 12. juni fra klokken 09.00 er der fælles arbejdsweekend i kolonihaveforeningen. Alle er velkomne, og da vi har både pølser, brød, øl og vand på lager fra vandåbningshyggen, så er der fuld forplejning til dem der deltager. Der skal udskiftes vinduer/døre i foreningshuset. Fodmuren skal males. Der skal lappes veje. Støtter ved indkørsel skal filses.

Havevandring. Det diskuteres, om der skal gives bøder med det samme. Der er flertal for, at vi i første omgang skal nøjes med at notere de haver, hvor havelejerne skal i sving. Bøder og advarsler gives først fra næste havevandring, der gås den 2. juni fra klokken 18.30.

Nøgler. Formanden orienterer om, at der er udleveret 65 nye nøgler til brug ved havelågen ud til cykelstien.

Bord/bænkesæt. Der indkøbes tre nye bord/bænkesæt til brug på fællesområdet.

Fliser. Det foreslås, at der lægges fliser på arealet under den overdækkede terasse.

Opslagsskabe. De nuværende opslagsskabe i foreningen har set bedre dage, så derfor inkøbes der nye skabe, så det er lettere at se de opslag som laves. Fire styk indkøbes.

Hæk-planter ved fællesområde. Det foreslås, at der plantes kirsebærlaurbærplanter, så man kan afgrænse området med græsplæne ved fællesområdet.

Service. Der mangler stort set alt, så i første omgang efterlyser bestyrelsen fade, skåle, knive, bestik med mere.

Maskinparken. Mange af foreningens motoriserede maskiner trænger til service. Ingen kender status på dem, da det er længe siden er sidst har været i brug. Da bestyrelsen har et håb om, at man kan udleje græsslåmaskine, fræser mm til foreningens medlemmer, er det vigtigt at udstyret er i orden og driftssikkert.

Sankt Hans. Vi vil gerne holde en sankt hans-fest på fællesområdet med bål på p-pladsen. Brandmyndigheder kontaktes for at undersøge, om det er lovligt og hvilke tiltag vi skal gøre. Det foreslås, at der lægges jernplade under bålet og at der føres vand frem til området for en sikkerheds skyld.

Forsikringer. Næstformand orienterer om, at der stadig ikke er afklaring i forhold til forsikringer. Der er et ønske om at samle dem.

Værktøj væk. Der mangler en rørtang, svensknøgle og et skruetrækkersæt, som er forsvundet fra foreningens aflåste værksted. Måske forsvundet i forbindelse med vandåbning og montering af vandmålere. Kig gerne i haverne, om værktøjet er blevet glemt i en have.

Hjertestarter. Forslaget vendes igen. Det foreslås, at der også kan søges i tryg-fonden. Da vi har kontakt til Bornholms Brand, skal det først undersøges.

Regnskab opdateret. Vores regnskab er blevet opdateret. Tidligere var der en anmærkning på grund af manglende bilag, men de er nu fremkommet og regnskabet er derfor nu uden forbehold. Vigtigt i forhold til fonds-ansøgninger.

Nyt vand. William orienterer kort om fonds-ansøgninger. Vi mangler en medarbejder-signatur fra NemID for at kunne komme i gang. Den er nu bestilt og vi afventer.

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 2. juni klokken 18.30 i foreningshuset. Som det første gås årets anden havevandring.

Referat: William Hobel Husted