BESTYRELSESMØDE

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 31. JANUAR 2022

Deltagere : Henrik, Bente, Morten, Tue, Jens

Afbud: John

Referant: Bente

  • De opdaterede vedtægter vil blive lagt på foreningens hjemmeside snarest.
  • Toiletterne blev lukket ned for 2021
  • Foreningen har modtaget et tilbud vedr. nye vandrør – der skal indhentes yderligere
    2 tilbud – før der kan tages stilling om hvilket tilbud der skal vælges /arbejdes videres med.
  • Henrik kontakter Andreas ang. Regnskab for 2021

Næste bestyrelsesmøde(r) mandag den 16 og 28 januar 2022 kl. 19.00

 

Nyheder

Bestyrelsesmøde 5 maj 2022

BESTYRELSESMØDE REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE TORSDAG DEN 5. MAJ 2022Fremmødte: Jens Kruse, Henrik Nielsen Mertz, Tue Bech, Morten Jensen, William Husted, Anette Matteson, Michael Sundgaard-Liv og Jeppe Sandegaard Olsen. Afbud: Rikke Jønsson   Havevandring. Før...

Vandåbningshygge 🙂

  I anledning af, at vandet er åbnet, og vi kan komme igang i haverne igen, afholder vi et lille arrangement, hvor unge som gamle kan udveksle erfaringer og få en pølse med tilbehør samt lidt godt til ganen. Det vil også være muligt at lave plantebyt, for dem der...