BESTYRELSESMØDE

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDET TIRSDAG DEN 11.10.2021

Deltagere : John, Henrik, Andreas, Bente, Morten, Tue, Jens

Referant: Bente

  • Hækkeplanterne er bestilt og kan afhentes ved foreningshuset. Lørdag den 23.10 mellem kl. 09.00 – 12.00 / Bente og Jens vil være til stede. Der vil være opslag om dette i skabene, Facebook og på hjemmesiden
  • Morten vil lave en liste over bestyrelsesmedlemmerne med navne, tlf. og mail-adresse. Denne vil komme i skabene og på hjemmesiden.
  • Lågen ud til cykelstien er i uorden – Morten tager kontakt til Brendes.
  • Jens og Henrik vil reparere hullerne i indkørslen fra Smallesund. Der vil være afspærret onsdag den 13.10 mellem kl. 06.00-12.00
  • Jens bestiller oversigt over foreningens veje og havenr. – skiltet vil blive sat op ved indkørslen fra Smallesund.
  • Udfordringen af parkering og Campuselever er Tue ved at undersøge en brugbar løsning.
  • Opslag vedr. ekstraordinær generalforsamling den 19.10 kl. 19 er det sat i skabene, Facebook og på hjemmesiden.

 

Nyheder

Bestyrelsesmøde 5 maj 2022

BESTYRELSESMØDE REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE TORSDAG DEN 5. MAJ 2022Fremmødte: Jens Kruse, Henrik Nielsen Mertz, Tue Bech, Morten Jensen, William Husted, Anette Matteson, Michael Sundgaard-Liv og Jeppe Sandegaard Olsen. Afbud: Rikke Jønsson   Havevandring. Før...

Vandåbningshygge 🙂

  I anledning af, at vandet er åbnet, og vi kan komme igang i haverne igen, afholder vi et lille arrangement, hvor unge som gamle kan udveksle erfaringer og få en pølse med tilbehør samt lidt godt til ganen. Det vil også være muligt at lave plantebyt, for dem der...

Så kommer der vand! Lørdag d. 23/4-2022

Så kommer der vand! Lørdag d. 23/4-2022

Vandåbning 2022 Vandet åbnes i morgen lørdag d. 23 april.Derfor skal vi bruge nogle frivillige i haveforeningen til lidt arbejde dette er ikke fysisk hårdt så alle kan være med. Meld jer til på Facebook eller mød op ved fælleshuset kl 7.30 med godt humør. Venlig...