BESTYRELSESMØDE

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDET TIRSDAG DEN 21.09.2021

Deltagere : John, Henrik, Andreas, Bente, Morten, Tue, Jens

Referant: Bente

  • Bestyrelsen tog en havevandring for at tjekke om hækkene var klippet og om der var meget ukrudt i og uden for haverne – de berørte vil få en meddelelse om at få det bragt dette i orden.
  • Bestyrelsen vil fremover slå op på facebook hvornår der vil være  havevandring og hvor referatet fra bestyrelsesmøder vil ligge.
  • Ros til Morten og Henrik for malerarbejdet af foreningshuset. I den forbindelse vil der blive bestilt nye vinduer hvor det er påkrævet. Pga. råd m.m. ( vinduerne kan leveres i uge 43)
  • Tue har lavet et udkast til en lejekontrakt til brug ved skift af lejere af en have –  udkastet blev godkendt med få justeringer.
  • Nuværende regnskabssystem er ikke optimalt i brug – Tue og Andreas vil undersøge om der findes et bedre som vil dække foreningens behov.
  • Jens har undersøgt om vi kunne få en oversigt over foreningens veje og havenr. Han har kontaktet BRK og havde fået et udkast som blev godkendt med få justeringer. Oversigtskortet skal placeres ved indgangen ved Smallesund.
  • Foreningen har en udfordring vedr. Campus elever og deres parkering af biler på parkeringspladserne  – disse er for haveforeningens lejere. Der vil blive undersøgt hvilke tiltag der skal gøres i den forbindelse.

NÆSTE MØDE MANDAG DEN 11. kl. 19.00

Evt. afbud gives til John

 

Nyheder

Bestyrelsesmøde 5 maj 2022

BESTYRELSESMØDE REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE TORSDAG DEN 5. MAJ 2022Fremmødte: Jens Kruse, Henrik Nielsen Mertz, Tue Bech, Morten Jensen, William Husted, Anette Matteson, Michael Sundgaard-Liv og Jeppe Sandegaard Olsen. Afbud: Rikke Jønsson   Havevandring. Før...

Vandåbningshygge 🙂

  I anledning af, at vandet er åbnet, og vi kan komme igang i haverne igen, afholder vi et lille arrangement, hvor unge som gamle kan udveksle erfaringer og få en pølse med tilbehør samt lidt godt til ganen. Det vil også være muligt at lave plantebyt, for dem der...