Referat Generalforsamling 2022

HAVEFORENINGEN SOLVANG Generalforsamling 2022 mandag den 7. marts 2022 REFERAT:   Referant Bente J. Verner Landin blev valgt som dirigent. 3 stemmetællere blev valgt. Beretning ved formanden  Pga. sygdom var det Næstformanden / Henrik som aflagde beretningen. –...

Dagsorden for Generalforsamling 2022

DagsordenGeneralforsamling 2022 1. Valg af dirigent og to stemmetællere. 2. Beretning ved formanden.• Bestyrelsen aflægger beretning pga. sygdom 3. Regnskab ved kassereren.• Fremlægges af Per Wagner 4. Gennemgang af indkomne tilbud vedr. nye vandledninger• Der er...

Generalforsamling 2021

Generalforsamling 2021 Haveforeningen Solvang Generalforsamling mandag den 19. juli 2021 REFERAT:  referant Bente J. Jens Ole Maegaard blev valg som dirigent 3 stemmetællere blev valgt / en person pr. bord Beretning fra formand / John blev fremført – og det blev nævnt...

Dato for Generalforsamling 2021

Generalforsamling 2021 HF Solvang Rønnes Generalforsamling 2021 afholdes 19 juli kl. 19.00 på Rønne Bibliotek. Forslag og spørgsmål til ændringer, der ønskes taget op til debat på generalforsamlingen. Kan enten sendes pr. brev, smides i brevsprækken i foreningshuset...