Generalforsamling 2022

HF Solvang Rønnes Generalforsamling 2022 afholdes 7 marts kl. 19.00 på Rønne Bibliotek.

Forslag og spørgsmål til ændringer, der ønskes taget op til debat på generalforsamlingen. Kan enten smides i brevsprækken i foreningshuset eller e-mailes direkte til bestyrelsen via mail solvangroenne@gmail.com

Alle forslag til ændringer skal være bestyrelsen i hænde senest d. 2 marts 2022.

Vi glæder os til at se så mange som muligt 🙂

 

Nyheder

Bestyrelsesmøde 5 maj 2022

BESTYRELSESMØDE REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE TORSDAG DEN 5. MAJ 2022Fremmødte: Jens Kruse, Henrik Nielsen Mertz, Tue Bech, Morten Jensen, William Husted, Anette Matteson, Michael Sundgaard-Liv og Jeppe Sandegaard Olsen. Afbud: Rikke Jønsson   Havevandring. Før...

Vandåbningshygge 🙂

  I anledning af, at vandet er åbnet, og vi kan komme igang i haverne igen, afholder vi et lille arrangement, hvor unge som gamle kan udveksle erfaringer og få en pølse med tilbehør samt lidt godt til ganen. Det vil også være muligt at lave plantebyt, for dem der...