Generalforsamling 2022

HF Solvang Rønnes Generalforsamling 2022 afholdes 7 marts kl. 19.00 på Rønne Bibliotek.

Forslag og spørgsmål til ændringer, der ønskes taget op til debat på generalforsamlingen. Kan enten smides i brevsprækken i foreningshuset eller e-mailes direkte til bestyrelsen via mail solvangroenne@gmail.com

Alle forslag til ændringer skal være bestyrelsen i hænde senest d. 2 marts 2022.

Vi glæder os til at se så mange som muligt 🙂