EKSTRAORDINÆRT BESTYRELSESMØDE

REFERAT FRA DET EKSTRAORDINÆRE BESTYRELSESMØDE

TIRSDAG DEN 14. SEPTEMBER 2021

 

Deltagere: John, Henrik, Andreas, Bente, Morten, Jens, Tue

Referent: Bente

 

Mødet blev afholdt som ekstraordinært pga. at regnskabet var færdiggjort

og afleveret til John.

I den forbindelse vil der blive afholdt ekstraordinær generalforsamling

Tirsdag den 12. oktober kl. 19

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­________________________________­

Vedtægter som er redigeret efter generalforsamlingen (den ordinære) bliver sendt til

Tue som vil lægge dem på hjemmesiden / John fremsender en USB nøgle.

_________________________________

Bestyrelsen har et ønske om at opdatere havelejernes kontaktoplysninger

med henblik på at sikre at vi har de rigtige oplysninger til brug ved

f.eks. lejeopkrævning, vandafregning, information m.m.

__________________________________

Der vil komme opslag vedr. bestilling af hæk planter i opslagstavlerne.

__________________________________

NÆSTE MØDE TIRSDAG DEN 21. SEPTEMBER KL. 18.30

Nyheder

Bestyrelsesmøde 5 maj 2022

BESTYRELSESMØDE REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE TORSDAG DEN 5. MAJ 2022Fremmødte: Jens Kruse, Henrik Nielsen Mertz, Tue Bech, Morten Jensen, William Husted, Anette Matteson, Michael Sundgaard-Liv og Jeppe Sandegaard Olsen. Afbud: Rikke Jønsson   Havevandring. Før...

Vandåbningshygge 🙂

  I anledning af, at vandet er åbnet, og vi kan komme igang i haverne igen, afholder vi et lille arrangement, hvor unge som gamle kan udveksle erfaringer og få en pølse med tilbehør samt lidt godt til ganen. Det vil også være muligt at lave plantebyt, for dem der...

Så kommer der vand! Lørdag d. 23/4-2022

Så kommer der vand! Lørdag d. 23/4-2022

Vandåbning 2022 Vandet åbnes i morgen lørdag d. 23 april.Derfor skal vi bruge nogle frivillige i haveforeningen til lidt arbejde dette er ikke fysisk hårdt så alle kan være med. Meld jer til på Facebook eller mød op ved fælleshuset kl 7.30 med godt humør. Venlig...