Generalforsamling 2019

  27 februar 2019

 

Dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent og to stemmetællere.

Dirigent er Jens Rune Magaard. 

Generalforsamlingen er varslet i tide.

Alle anerkender generalforsamlingen som lovlig. 

Stemmetællere er: revisor Erling Andersen og Glenn.

 

 1. Beretning ved formanden

John Buus beretter:

Der har været rigtig mange opgaver i løbet af året.

Der har været mange udskiftninger af havelejere.

Der har været en del klager fra de omkringliggende kvarterer over hanegal om morgenen. Formanden har prøvet at tale med diverse haneejere.

Haveforeningens hjemmeside bliver lukket ned, da vi ikke længere har koder til den. Det tager noget tid, inden den kommer op at køre igen.

Der er problemer med langtidsparkerede anhængere på de fælles P-arealer.

Bestyrelsen har nogle forslag til vedtægtsændringer.

Fremover kommer vedtægterne til at ligge på nettet, og kommer ikke længere i papirform.

I salen bliver det pointeret at ikke alle har en pc eller adgang til en. Det ville derfor være smart at have regnskab og dagsorden printet ud til generalforsamlingen og lægge dem ud på bordene. Når der bliver indkaldt på mail, skal det vedhæftes regnskab og dagsorden. Dette bliver taget til efterretning af bestyrelsen. 

Vi har investeret i et legestativ, hvilket har affødt mange positive tilkendegivelser.

Vi har købt en vejhøvl.

Der bliver nævnt, at der opleves problemer, når havelejere bor ovre og haven ikke passes.

Formandens Beretning bliver taget til efterretning.

 

 

 1. Regnskab ved kassereren

Regnskabet gennemgås ved kasserer Jens Harvest.

Vi har et driftsregnskab med et overskud på 17.152, 26kr.

Egenkapital på ca. 334.000. Den skal senere bruges til nye vandrør.

Regnskabet bliver fremover lavet i Conventus, som er kommunens regnskabssystem for foreninger. Det har været et kæmpe arbejde at få det op at køre.

Ca. 65 % af havelejerne har tilmeldt sig med mailadresse. Dette gør det lettere at henvende sig hurtigt til folk.

Der opfordres til at resten 35% tilmelder deres mailadresse til Jens.

I salen bliver der spurgt ind til, om man kunne sætte regnskabet op på en anden måde, så man kan se, de udspecificerede posteringer?

 

 

Der bliver spurgt ind til, hvem der har bestemt, at der skal være legeplads? Det har bestyrelsen. Er den godkendt af kommunen? Hvad hvis, der sker noget? Ku man ikke lave en sandkasse nedenunder? 

Det er ikke en offentlig legeplads, men det er en forening, der har den. Kommunen har meldt ud, at det er at betragte som en privat legeplads. Der bliver spurgt, efter navnet på personen i kommunen, der har sagt, at det var at betragte som, en privat legeplads.

Formanden undersøger igen sagen.

 

 

 1. Indkomne forslag

Bestyrelsen har ikke modtaget nogen forslag.

Der må gerne overnattes i haveforeningen. Man må ikke tage fast ophold.

 

 1. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer.
 • 2: Nye havelejere indbetaler et depositum på 600kr. Vedtaget.

Dør et medlem kan ægtefælde, samlever, børn over tage leje målet.  Vedtaget.

 • 3: Haveleje udregnes efter havens størrelse og vandforbrug efter egen vandmåler. Faktura for dette udsendes i 2. Kvartal. På mail. Hvis man vil have udsendt pr. Post opkræves 20 kr.  Udbetaling af depositum vil blive overført til oplyst bankkonto, når evt. Mellemværende er opgjort. Fuld opbakning til dette forslag.
 • 4 Ang. Kaniner, høns og duer. Det er tilladt at holde Kaniner, duer og høns. Haner ikke tilladt. Alle dyrehold skal overholde dyreværnsloven og kommunens regulativ for fjerkræhold. Dyrehold meldes/ afmeldes til bestyrelsen. Dette er vedtaget.

 

 1. Valg:
 2. Kasserer

Bestyrelsen foreslår Jens Harvest. Han er genvalgt.

 

 1. Bestyrelsesmedlem:

Stina Lund modtager genvalg. Hun er genvalgt.

 

 1. 1. Suppleant: Tom Kofoed er valgt.
 2. 2. Suppleant: Käthe Rasmussen er valgt.

 

 1. Revisor: Erling  Andersen

 

 1. Revisorsuppleant:Minna Wendell, have 16

 

 1. Eventuelt

Det mistænkes at folk fra Campus bruger haveforeningens P-Pladser. Eleverne kommer i haverne for at ryge.

Det menes at en af bilerne, der ofte holder i haveforeningen, tilhører indbrudstyve.

Hvor langt er man kommet med nyetablering af vandledninger? Det er en stor og lang proces. Det kommer til at koste ca. 525.000, hvis vi skal lave alt arbejdet selv. Vi er i gang med at indhente tilbud. Når vi har fået dem, kan vi søge fonde samt ansøge kommunen om tilskud. Der arbejdes på sagen.

En foreslår at vi hæver haveleje og vandpris.

Ku man ikke lave en opsparing? Bliver der spurgt. Der er allerede i mange år lagt hen til de nye vandrør.

Hvis man har spørgsmål i løbet af året, må man gerne ringe til Formanden og stille dem.

 

Generalforsamlingen er slut og der bliver sagt tak for god ro og orden.

 

Referent: Stina lund

aliquet quam id dui posuere blandit. Quisque velit nis

Generalforsamling 2024

Ordinær generalforsamling 2024    Bestyrelsen indkalder ifølge H/F Solvangs vedtægter til afholdelse af ordinær generalforsamling 19 marts. 2024 kl. 19.00 på Bornholms Bibliotek. (store sal) Kun medlemmer af haveforeningen og disses ægtefælle eller samlever...

Bestyrelsesmøde 19 februar 2024

BESTYRELSESMØDE REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE MANDAG DEN 19 FEBRUAR 2024Fremmødte: Jens Kruse, Henrik Nielsen Mertz,  William Hobel Husted, Jeppe Sandegaard Olsen og Anette Matteson  Afbud: Michael Sundgaard-Liu, Rikke Saxil Jønsson, Mads Steensen, Tue Bech   1)...

Bestyrelsesmøde 12 december 2023

BESTYRELSESMØDE REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 12 DECEMBER 2023Fremmødte: Jens Kruse, Henrik Nielsen Mertz, Rikke Saxil Jønsson, William Hobel Husted, Tue Bech, Mads Steensen,  Michael Sundgaard-Liu, Jeppe Sandegaard Olsen og Anette Matteson   1) Ingen...

Referat af stormøde 17 november 2023

25 fremmødte på Rønne Bibliotek. Formanden orienterer. Arbejde med nye vedtægter og ordensbekendtgørelse bunder i vejledning fra advokat. Gemmengang af vedtægter. Spørgsmål om, hvorvidt man stadig betragtes som medlem, selv om man har haft have så mange år, at der...

Bestyrelsesmøde 15 november 2023

BESTYRELSESMØDE REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 15 NOVEMBER 2023Fremmødte: Jens Kruse, Henrik Nielsen Mertz, Rikke Saxil Jønsson, William Hobel Husted, Tue Bech, Mads Steensen.  Afbud: Michael Sundgaard-Liu, Jeppe Sandegaard Olsen og Anette Matteson   1)...

Bestyrelsesmøde 4 oktober 2023

BESTYRELSESMØDE REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 04 OKTOBER 2023Fremmødte: Jens Kruse, Henrik Nielsen Mertz, Anette Matteson, Rikke Saxil Jønsson, William Hobel Husted, Tue Bech, Mads Steensen.  Afbud: Michael Sundgaard-Liu, Jeppe Sandegaard Olsen.   1)...

Get In Touch or Visit The Farm Anytime

Donec rutrum congue leo eget malesuada. Donec sollicitudin molestie malesuada. Curabitur aliquet quam id dui posuere blandit. Quisque velit nisi, pre

(235) 236-3262
hello@divifarming.com