Generalforsamling 2019

  27 februar 2019

 

Dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent og to stemmetællere.

Dirigent er Jens Rune Magaard. 

Generalforsamlingen er varslet i tide.

Alle anerkender generalforsamlingen som lovlig. 

Stemmetællere er: revisor Erling Andersen og Glenn.

 

 1. Beretning ved formanden

John Buus beretter:

Der har været rigtig mange opgaver i løbet af året.

Der har været mange udskiftninger af havelejere.

Der har været en del klager fra de omkringliggende kvarterer over hanegal om morgenen. Formanden har prøvet at tale med diverse haneejere.

Haveforeningens hjemmeside bliver lukket ned, da vi ikke længere har koder til den. Det tager noget tid, inden den kommer op at køre igen.

Der er problemer med langtidsparkerede anhængere på de fælles P-arealer.

Bestyrelsen har nogle forslag til vedtægtsændringer.

Fremover kommer vedtægterne til at ligge på nettet, og kommer ikke længere i papirform.

I salen bliver det pointeret at ikke alle har en pc eller adgang til en. Det ville derfor være smart at have regnskab og dagsorden printet ud til generalforsamlingen og lægge dem ud på bordene. Når der bliver indkaldt på mail, skal det vedhæftes regnskab og dagsorden. Dette bliver taget til efterretning af bestyrelsen. 

Vi har investeret i et legestativ, hvilket har affødt mange positive tilkendegivelser.

Vi har købt en vejhøvl.

Der bliver nævnt, at der opleves problemer, når havelejere bor ovre og haven ikke passes.

Formandens Beretning bliver taget til efterretning.

 

 

 1. Regnskab ved kassereren

Regnskabet gennemgås ved kasserer Jens Harvest.

Vi har et driftsregnskab med et overskud på 17.152, 26kr.

Egenkapital på ca. 334.000. Den skal senere bruges til nye vandrør.

Regnskabet bliver fremover lavet i Conventus, som er kommunens regnskabssystem for foreninger. Det har været et kæmpe arbejde at få det op at køre.

Ca. 65 % af havelejerne har tilmeldt sig med mailadresse. Dette gør det lettere at henvende sig hurtigt til folk.

Der opfordres til at resten 35% tilmelder deres mailadresse til Jens.

I salen bliver der spurgt ind til, om man kunne sætte regnskabet op på en anden måde, så man kan se, de udspecificerede posteringer?

 

 

Der bliver spurgt ind til, hvem der har bestemt, at der skal være legeplads? Det har bestyrelsen. Er den godkendt af kommunen? Hvad hvis, der sker noget? Ku man ikke lave en sandkasse nedenunder? 

Det er ikke en offentlig legeplads, men det er en forening, der har den. Kommunen har meldt ud, at det er at betragte som en privat legeplads. Der bliver spurgt, efter navnet på personen i kommunen, der har sagt, at det var at betragte som, en privat legeplads.

Formanden undersøger igen sagen.

 

 

 1. Indkomne forslag

Bestyrelsen har ikke modtaget nogen forslag.

Der må gerne overnattes i haveforeningen. Man må ikke tage fast ophold.

 

 1. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer.
 • 2: Nye havelejere indbetaler et depositum på 600kr. Vedtaget.

Dør et medlem kan ægtefælde, samlever, børn over tage leje målet.  Vedtaget.

 • 3: Haveleje udregnes efter havens størrelse og vandforbrug efter egen vandmåler. Faktura for dette udsendes i 2. Kvartal. På mail. Hvis man vil have udsendt pr. Post opkræves 20 kr.  Udbetaling af depositum vil blive overført til oplyst bankkonto, når evt. Mellemværende er opgjort. Fuld opbakning til dette forslag.
 • 4 Ang. Kaniner, høns og duer. Det er tilladt at holde Kaniner, duer og høns. Haner ikke tilladt. Alle dyrehold skal overholde dyreværnsloven og kommunens regulativ for fjerkræhold. Dyrehold meldes/ afmeldes til bestyrelsen. Dette er vedtaget.

 

 1. Valg:
 2. Kasserer

Bestyrelsen foreslår Jens Harvest. Han er genvalgt.

 

 1. Bestyrelsesmedlem:

Stina Lund modtager genvalg. Hun er genvalgt.

 

 1. 1. Suppleant: Tom Kofoed er valgt.
 2. 2. Suppleant: Käthe Rasmussen er valgt.

 

 1. Revisor: Erling  Andersen

 

 1. Revisorsuppleant:Minna Wendell, have 16

 

 1. Eventuelt

Det mistænkes at folk fra Campus bruger haveforeningens P-Pladser. Eleverne kommer i haverne for at ryge.

Det menes at en af bilerne, der ofte holder i haveforeningen, tilhører indbrudstyve.

Hvor langt er man kommet med nyetablering af vandledninger? Det er en stor og lang proces. Det kommer til at koste ca. 525.000, hvis vi skal lave alt arbejdet selv. Vi er i gang med at indhente tilbud. Når vi har fået dem, kan vi søge fonde samt ansøge kommunen om tilskud. Der arbejdes på sagen.

En foreslår at vi hæver haveleje og vandpris.

Ku man ikke lave en opsparing? Bliver der spurgt. Der er allerede i mange år lagt hen til de nye vandrør.

Hvis man har spørgsmål i løbet af året, må man gerne ringe til Formanden og stille dem.

 

Generalforsamlingen er slut og der bliver sagt tak for god ro og orden.

 

Referent: Stina lund

aliquet quam id dui posuere blandit. Quisque velit nis

Bestyrelsesmøde 5 maj 2022

BESTYRELSESMØDE REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE TORSDAG DEN 5. MAJ 2022Fremmødte: Jens Kruse, Henrik Nielsen Mertz, Tue Bech, Morten Jensen, William Husted, Anette Matteson, Michael Sundgaard-Liv og Jeppe Sandegaard Olsen. Afbud: Rikke Jønsson   Havevandring. Før...

Vandåbningshygge 🙂

  I anledning af, at vandet er åbnet, og vi kan komme igang i haverne igen, afholder vi et lille arrangement, hvor unge som gamle kan udveksle erfaringer og få en pølse med tilbehør samt lidt godt til ganen. Det vil også være muligt at lave plantebyt, for dem der...

Bestyrelsesmøde 7 april 2022

BESTYRELSESMØDE REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE TORSDAG DEN 7. APRIL 2022Fremmødte: Jens Kruse, Henrik Nielsen Mertz, Tue Bech, Morten Jensen, William Husted, Anette Matteson, Michael Sundgaard-Liv og Jeppe Sandegaard Olsen. Afbud: Rikke Jønsson   Toiletter. Det drøftes...

Bestyrelsesmøde 14 marts 2022

BESTYRELSESMØDE REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE MANDAG DEN 14. MARTS 2022Fremmødte: Jens Strunge, Henrik Nielsen Mertz, Tue Bech, Morten Jensen, William Husted, Anette Matteson, Rikke Jønsson, Michael Sundgaard-Liv og Jeppe Sandegaard Olsen Efter generalforsamlingen har...

Referat Generalforsamling 2022

HAVEFORENINGEN SOLVANG Generalforsamling 2022 mandag den 7. marts 2022REFERAT:   Referant Bente J. Verner Landin blev valgt som dirigent. 3 stemmetællere blev valgt. Beretning ved formanden  Pga. sygdom var det Næstformanden / Henrik som aflagde beretningen. -...

Bestyrelsesmøde 28 februar 2022

BESTYRELSESMØDE REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE MANDAG DEN 28. FEBRUAR 2022Deltagere : Henrik, Bente, Morten, Tue, Jens Afbud: John Uden afbud: Andreas Referant: Bente Porten ud til cykelstien / rep. af lås skulle gerne være på plads i næste uge ( uge 10) Jens har taget...

Dagsorden for Generalforsamling 2022

DagsordenGeneralforsamling 20221. Valg af dirigent og to stemmetællere. 2. Beretning ved formanden.• Bestyrelsen aflægger beretning pga. sygdom 3. Regnskab ved kassereren.• Fremlægges af Per Wagner 4. Gennemgang af indkomne tilbud vedr. nye vandledninger• Der er...

Get In Touch or Visit The Farm Anytime

Donec rutrum congue leo eget malesuada. Donec sollicitudin molestie malesuada. Curabitur aliquet quam id dui posuere blandit. Quisque velit nisi, pre

(235) 236-3262
hello@divifarming.com