Ordinær generalforsamling 2024

 

 

Bestyrelsen indkalder ifølge H/F Solvangs vedtægter til afholdelse af ordinær generalforsamling

19 marts. 2024 kl. 19.00 på Bornholms Bibliotek. (store sal)

Kun medlemmer af haveforeningen og disses ægtefælle eller samlever har adgang til generalforsamlingen.

 

DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere 
 2. Beretning ved Formand Jens Kruse
 3. Årsregnskab ved Kasserer Tue Bech
 4. Indkomne forslag.
 5. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kvadratmeterleje.
 6. Valg.

På valg er:

Formand Jens Kruse (genopstiller)

Kasserer Tue Bech (trækker sig) Anette overtager posten

Bestyrelsesmedlem Michael have 5 (trækker sig). Bestyrelsen foreslår Ole have 31

Bestyrelsesmedlem Rikke have 4. (genopstiller ikke)

Bestyrelsesmedlem William have 28. 

Bestyrelsesmedlem Anette have 22.    (overtager kasserer posten. Så nyt medlem findes.)

 

7. Valg af revisorer og suppleanter.

På valg er:

Revisor Erling Andersen have 36

Revisor suppleant Morten Carames have 2

 1. Suppleant Mads Steensen have 32 (genopstiller)
 2. Suppleant Jeppe Sandegård have 87 (genopstiller) 

  8. Eventuelt.

  Der henvises til haveforeningens vedtægter § 9 om afholdelse af generalforsamlinger.

   

  Med venlig hilsen

  Bestyrelsen H/F Solvang