Bestyrelsen indkalder ifølge H/F Solvangs vedtægter til afholdelse af Ekstra ordinær generalforsamling
Den 6. december kl. 19.00 på Bornholms Bibliotek. Rønne.

Kun medlemmer af haveforeningen og disses ægtefælle eller samlever har adgang til generalforsamlingen.

Nye vedtægter HF Solvang

Nye ordensbestemmelser og lejevilkår HF Solvang

 

                       DAGSORDEN

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Valg 2 stemmetællere.
4. Debat. Advokat Morten Hartelius vil svare på spørgsmål vedr. nye vedtægter og ordensregler (max 1 time)
5. Afstemning af nye vedtægter og ordensregler
6. Eventuelt.

Der henvises til haveforeningens vedtægter § 9 om afholdelse af generalforsamlinger.

Mvh. Bestyrelsen H/F Solvang