Ekstra Ordinær Generalforsamling 2023

onsdag den 6. december 2023

 

  Formand byder velkommen og orienterer. 33 stemmeberettigede haver er mødt op. 

  William have 28 og 29 valgt som referent. 

  Keld have 146 valgt som dirigent.

  Linda have 38 og Andreas have 164 valgt som stemmetællere. 

  Advokat Morten Hartelius orienterer om baggrund for nye vedtægter og ordensbestemmelser. Bestyrelsen har i sin tid henvendt sig i andet ærinde, og i den forbindelse er advokaten blevet bekendt med foreningens vedtægter, som han anbefaler bliver moderniseret og rettet til. Nye forslag tager udgangspunkt i standardvedtægter, som advokaten kender dem fra andre steder i landet. Advokaten mener, at det nye forslag til vedtægter og ordensbestemmelser kan være med til at rette op på misforståelser, og vil skabe mere klarhed for både bestyrelsen og medlemmerne – klare regler. Advokat noterer, at der er blevet rettet i advokatens oprindelige forslag – de er markedet med rødt, og er tilføjet af bestyrelsen efter input fra stormødet. Advokat har ingen juridiske bemørkninger til de anførte ændringer. 

  Spørgsmål fra medlem vedrørende årsag til, hvorfor man skal være bosat på Bornholm? Advokat: Normal bestemmelse for at undgå spekulation. 

  Debat om formuleringen “væsentlig gene”. Advokat orienterer om, at det er en normal formulering også i forbindelse med lejeloven.

  Spørgsmål ang. paragraf 10 om ekstraordinær generalforsamling. Medlem mener, at krav er for vidtrækkende, men det er uklart for både bestyrelse og advokaten, hvad der menes.

  Medlem mener ikke det er i orden, at bestyrelsen fritages for leje af indtil 1 have, som det er anført i det nye forslag til vedtægter og ordensbestemmelser. Medlem mener ikke, at det er rimeligt, at bestyrelsen fritages, når bestyrelsen selv opfordrer til at hæve havelejen i forbindelse med projekt nyt vand.  

  Medlem mener ikke, at formuleringen §1 i ordensbestemmelserne er rimelig: 

  Salg af lysthus og øvrigt løsøre kan ikke finde sted uden bestyrelsens direkte medvirken. Ved kontraktunderskrivelse skal to bestyrelsesmedlemmer deltage.  


  Pointen er, at bestyrelsen i nuværende formulering i princippet skal medvirke ved al salg af løsøre i haven. Feks en græsslåmaskine eller havemøbler. Det har aldrig været intentionen, og en enig bestyrelsen bakker op om, at ovenstående formulering skal ændres ved førstkommende ordinære generalforsamling. Bestyrelsen vil til den tid stille forslag om, at ordet “løsøre” fjernes fra ordensbestemmelserne.  

   

  Medlem ønsker udtømmelig liste over krav til medlemskab af foreningen jævnfør formuleringen “bestyrelsen skal godkende” i forbindelse med medlemskab. Bestyrelsen kan ikke give en udtømmelig liste, men et bestyrelsesmedlem siger, at vedkommende kun kan komme i tanke om én situation, hvor en person vil blive nægtet medlemskab – hvis vedkommende tidligere har været medlem, men er blevet smidt ud for tyveri. 

  Afstemning. 

  Alle 33 haver har afgivet deres stemme:

  JA: 24

  NEJ: 8 

  BLANK: 1. 

  Forslaget er vedtaget. 

  Eventuelt: Ingen ønsker at sige noget. 

  Formand runder af – tak for i aften, og tak til advokaten for arbejdet med de nye vedtægter og ordensbestemmelser.