… og vi kan godt bruge et par ekstra hænder til montering af vandmålere i haverne.

Vi mødes på søndag, d. 16 april, kl. 8 ved fælleshuset. Der er mange målere der skal monteres, så vi håber der er nogen af jer der er friske på at give en hånd med, til glæde for allesmile

Giv gerne en melding til Jens på tlf. 40117134

Vi sessmile