Bestyrelsesmøde 5 maj 2022

BESTYRELSESMØDE REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE TORSDAG DEN 5. MAJ 2022 Fremmødte: Jens Kruse, Henrik Nielsen Mertz, Tue Bech, Morten Jensen, William Husted, Anette Matteson, Michael Sundgaard-Liv og Jeppe Sandegaard Olsen. Afbud: Rikke Jønsson   Havevandring. Før...