Bestyrelsesmøde 14 marts 2022

BESTYRELSESMØDE REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE MANDAG DEN 14. MARTS 2022 Fremmødte: Jens Strunge, Henrik Nielsen Mertz, Tue Bech, Morten Jensen, William Husted, Anette Matteson, Rikke Jønsson, Michael Sundgaard-Liv og Jeppe Sandegaard Olsen Efter generalforsamlingen har...

Referat Generalforsamling 2022

HAVEFORENINGEN SOLVANG Generalforsamling 2022 mandag den 7. marts 2022 REFERAT:   Referant Bente J. Verner Landin blev valgt som dirigent. 3 stemmetællere blev valgt. Beretning ved formanden  Pga. sygdom var det Næstformanden / Henrik som aflagde beretningen. –...

Bestyrelsesmøde 28 februar 2022

BESTYRELSESMØDE REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE MANDAG DEN 28. FEBRUAR 2022 Deltagere : Henrik, Bente, Morten, Tue, Jens Afbud: John Uden afbud: Andreas Referant: Bente Porten ud til cykelstien / rep. af lås skulle gerne være på plads i næste uge ( uge 10) Jens har taget...

Dagsorden for Generalforsamling 2022

DagsordenGeneralforsamling 2022 1. Valg af dirigent og to stemmetællere. 2. Beretning ved formanden.• Bestyrelsen aflægger beretning pga. sygdom 3. Regnskab ved kassereren.• Fremlægges af Per Wagner 4. Gennemgang af indkomne tilbud vedr. nye vandledninger• Der er...